Du är här

Könsbekräftande behandling

Att vara transperson handlar framför allt om hur man väljer att identifiera sig och vem man själv känner att man är. Att man väljer att använda andra könsuttryck än de förväntade gör en till exempel inte till transvestit. Det handlar istället om vilken vikt man själv lägger vid könsuttrycken och hur man själv identifierar sig. Det är könsidentiteten som avgör vem man är, inte hur andra uppfattar en, vad det står i ens pass eller hur kroppen ser ut. Däremot kan det förstås vara skönt att få de olika delarna att stämma överens så att man mår bra i kroppen och att andra personer bätte kan se och bemöta en som den man faktiskt är.

Diagnos nyckel till vård

Alla transpersoner vill inte ändra på kroppen, byta namn eller ändra juridiskt kön. Man behöver inte vara på ett visst sätt för att kunna kalla sig själv transperson eller för att andra ska respektera ens (trans)identitet. För att få möjlighet att ändra på kroppen och/eller det juridiska könet krävs dock en könsdysfori-diagnos. För att man ska kunna få en sådan diagnos som transsexuell eller som ickebinär behöver man därför uppfylla vissa krav eller diagnoskriterier. Att man får en diagnos betyder inte att man är sjuk. Istället betyder det att man har ett vårdbehov. Man kan säga att diagnosen är en nyckel till att få vård.

Att ändra på kroppen så att den bättre stämmer överens med ens könsidentitet kan kallas för att genomgå könsbekräftande behandling eller transition. Ibland används även ordet könskorrigering.

Hur en könsutredning går till

Här har vi samlat information om hur en typisk könsutredning går till och kontaktuppgifter till de olika utredningsteamen, information om kirurgiska ingrepp och om hormonbehandling. All vård ska vara individanpassad och utgå från personens behov. Det finns inte krav på att genomgå alla de behandlingsalternativ som finns. Istället lägger man upp behandlingen individuellt efter just det man själv behöver för att kunna må så bra som möjligt.

Hur man byter namn

Här finns också information om hur man gör om man vill byta förnamn. Man behöver inte ha en könsdysforidiagnos eller definiera sig som transperson för att få byta namn. Det finns ingen åldersgräns för att byta namn men vårdnadshavare behöver skriva under ansökan för den som är under 18 år.  

Senast ändrad: 
28 november, 2018 - 15:40

Sökformulär