Du är här

Ändra namn

En ny lag om personnamn från 1 juli 2017

Från och med 1 juli 2017 är det Skatteverket som tar emot alla ansökningar om att ändra namn. Tidigare behövde man i vissa fall ansöka hos Patent- och registreringsverket (PRV) om att ändra namn, men det gäller inte längre.

Hos Skatteverket kan man ansöka om att lägga till, byta ut, ändra stavning på och stryka förnamn nästan helt som man själv vill. Man kan ändra namn flera gånger, och man behöver inte behålla något förnamn man haft tidigare.

Det kostar 250 kronor att göra ändringar av förnamn.

Här finns information om hur man kan ändra förnamn, och blankett som man fyller i för namnändring: Skatteverket – Byta förnamn

Det finns några få undantag som gäller vilka förnamn man får ha och hur ändring går till. Om man är under 18 år behöver man vårdnadshavares godkännande för att ändra förnamn. Man måste ha minst ett förnamn. Man får inte ha ett förnamn som kan uppfattas som stötande eller som Skatteverket tror kan leda till obehag för en, till exempel svärord eller nedsättande uttryck. Man får inte ha ett förnamn som kan uppfattas som ett efternamn.

Förnamn och mellannamn

Om man har flera förnamn, så kallas alla namnen juridiskt sett för förnamn. Ofta står det då också angivet i folkbokföringen vilket av förnamnen man kallas för. Den juridiska termen för det förnamn man vanligtvis kallas är tilltalsnamn.

I dagligt tal säger man ibland "mellannamn" om förnamn som inte är ens tilltalsnamn, men den juridiska termen mellannamn står för en form av efternamn som det finns särskilda bestämmelser för. Hos Skatteverket utgår informationen från de juridiska termerna. Om man vill ha flera förnamn ansöker man alltså om förnamnsändring hos Skatteverket.

Hur fungerade det tidigare?

Fram till år 2009 fick man i Sverige inte ha så kallat könskonträra förnamn, alltså förnamn som anses typiska för personer med ett annat juridiskt kön än man själv har. Detta ändrades hösten 2009. Då fick myndiga personer själv välja sina förnamn, oavsett juridiskt kön. År 2012 fick även personer som fyllt 12 år rätt att ändra förnamn och 2017 fick personer under 12 år denna rätt. Idag finns det alltså ingen åldersgräns för att ändra förnamn. Vårdnadshavare måste skriva under ansökan om du är under 18 år. Är du 12 år eller äldre behöver även du själv skriva under ansökan. 

Innan år 2009 fanns det på en lista hos Patent- och registreringsverket omkring 100 förnamn som ansågs som könsneutrala (minst 50 juridiska män och minst 50 juridiska kvinnor skulle bära namnet) och många transpersoner valde ett förnamn från den listan. En del väntade tills efter man ändrat juridiskt kön för då kunde man välja förnamn utanför den könsneutrala listan. I dag finns den listan inte kvar – för alla förnamn är enligt lagen "könsneutrala" på så sätt att de kan bäras av personer oavsett juridiskt kön.

Senast ändrad: 
13 oktober, 2020 - 10:14

Sökformulär