Du är här

Ändra namn

Så här byter du förnamn

Hos Skatteverket kan du ansöka om att lägga till, byta ut, ändra stavning på och stryka förnamn nästan helt som du själv vill. Du kan ändra namn flera gånger, och du behöver inte behålla något förnamn du haft tidigare. Du kan välja förnamn fritt, oavsett vilket juridiskt kön du har.

Det kostar 250 kronor att göra ändringar av förnamn.

Här finns information om hur du kan ändra förnamn, och blankett som du fyller i för namnändring: Skatteverket – Byta förnamn

Det finns några få undantag som gäller vilka förnamn du får ha och hur ändring går till:

  • Om du är under 18 år behöver du vårdnadshavares godkännande för att ändra förnamn.
  • Du måste ha minst ett förnamn.
  • Du får inte ha ett förnamn som kan uppfattas som stötande eller som Skatteverket tror kan leda till obehag för dig eller andra, till exempel svärord eller nedsättande uttryck.
  • Du får inte ha ett förnamn som kan uppfattas som ett efternamn.

Förnamn och mellannamn

Om du har flera förnamn kallas alla namnen juridiskt sett för förnamn. Ofta står det då också angivet i folkbokföringen vilket av förnamnen du kallas för. Den juridiska termen för det förnamn du vanligtvis kallas är tilltalsnamn.

I dagligt tal säger man ibland "mellannamn" om förnamn som inte är ens tilltalsnamn, men den juridiska termen mellannamn står för en form av efternamn som det finns särskilda bestämmelser för. Hos Skatteverket utgår informationen från de juridiska termerna. Om du vill ha flera förnamn ansöker du alltså om förnamnsändring hos Skatteverket.

Hur fungerade det tidigare?

Från och med 1 juli 2017 är det Skatteverket som tar emot alla ansökningar om att ändra namn. Tidigare behövde man i vissa fall ansöka hos Patent- och registreringsverket (PRV) om att ändra namn, men det gäller inte längre.

Fram till år 2009 fick man i Sverige inte ha så kallat könskonträra förnamn, alltså förnamn som anses typiska för personer med ett annat juridiskt kön än man själv har. Detta ändrades hösten 2009. Då fick myndiga personer själv välja sina förnamn, oavsett juridiskt kön. År 2012 fick även personer som fyllt 12 år rätt att ändra förnamn och 2017 fick personer under 12 år denna rätt. Idag finns det alltså ingen åldersgräns för att ändra förnamn. Vårdnadshavare måste skriva under ansökan om du är under 18 år. Är du 12 år eller äldre behöver även du själv skriva under ansökan. 

Innan år 2009 fanns det på en lista hos Patent- och registreringsverket omkring 100 förnamn som ansågs som könsneutrala (minst 50 juridiska män och minst 50 juridiska kvinnor skulle bära namnet) och många transpersoner valde ett förnamn från den listan. En del väntade tills efter man ändrat juridiskt kön för då kunde man välja förnamn utanför den könsneutrala listan. I dag finns den listan inte kvar – för alla förnamn är enligt lagen "könsneutrala" på så sätt att de kan bäras av personer oavsett juridiskt kön.

Senast ändrad: 
14 mars, 2022 - 12:00

Sökformulär