Du är här

Utredningsteam

För att kunna få könsbekräftande vård behöver du först få en könsdysforidiagnos. Könsutredningsteam (eller könsdysforimottagningar som de också kallas) finns i anslutning till flera universitetssjukhus runt om i landet. Det är bara dessa team som har kompetens att genomföra könsdysforiutredningar och ställa könsdysforidiagnoser. I vissa regioner (det som tidigare hette landsting) har BUP-mottagningar möjlighet att göra delar av utredningen för dig som är under 18 år. 

Du behöver ofta en remiss från en psykiatriker för att få komma till ett utredningsteam. Några team godkänner remisser från andra vårdgivare, till exempel från en läkare på en vårdcentral eller en kurator på ungdomsmottagningen. En del team godkänner egenremiss, som också kallas egen vårdbegäran. Läs under respektive team för mer information. 

Du kan söka dig till vilket team som helst för utredning, inom ramen för det fria vårdvalet, men om det är ett annat team än det som din region har avtal med behöver du själv bekosta resorna eller få en så kallad utomlänsremisss.

Listan innehåller de kontaktuppgifter som respektive könsutredningsteam senast uppdaterat oss på Transformering med. Informationen kan därmed delvis vara inaktuell. Bäst information får du direkt från teamet. 

 

Karlskrona

Sexologiska mottagningen, Karlskrona sjukhus 
Telefon: 
0455-73 59 38. Telefontid tisdagar och torsdagar 09:00-10:00, övriga tider telefonsvarare.

På mottagningen utreds personer över 18 år. Transformering inväntar ytterligare information från teamet om remissregler m.m.

 

Linköping, vuxen

Psykiatriska kliniken
Postadress: Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping


Ansvarig läkare: Nils Thelin

Telefon: 010-103 38 02 (sekreterare)

Besöksadress: Repslagaregatan 6

Teamet tar emot remisser från vårdcentral och från psykiatriska mottagningar. Det går också bra att göra en egen vårdbegäran (egenremiss) om man är över 18 år. En blankett för egenremiss finns här: https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/remiss/

OBS! Enligt senaste uppgifterna till Transformering ska teamet ha infört remisstopp (juni 2021): de kan inte ta emot fler remisser då det är för många i kö. Personer som redan påbörjat utredning ska ha fått information om att det är begränsad tillgång till specialistläkare och att psykolog saknas. Utredningen kan därmed ta flera år att slutföra för den som hittills bara fått träffa kurator.

 

Linköping, barn & unga

Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US
KID-teamet

Postadress:  KID-teamet, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
Telefon reception: 010-105 96 75
Besöksadress: Westmansgatan 27 A, Linköping

KID-teamet i Linköping tar emot alla under 18 år från hela Sverige. Remiss från annan BUP-mottagning krävs.

 

Lund, vuxen

Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Lund
Postadress: Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Lund, Baravägen 1, 221 85 Lund
Telefon: 046-17 40 35 och 046-17 42 70 (kurator)
Telefon: 046-17 42 71 (sekreterare)

Teamet tar emot personer folkbokförda i Skåne, Södra Halland, Blekinge och Kronobergs län samt patienter för second opinion.
Remiss från psykiater på hemorten krävs. För den som bor utanför region Skåne krävs även specialistvårdsremiss.
Teamet tar emot remiss från personer som är från 17 år och 6 månader och uppåt.
 
  
 

Lund, barn & unga

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning könsidentitet Lund
Besöksadress samt postadress: Lovisastigen 13, 221 85 Lund
Telefon: 046-174403 (sekreterare Inga Aspen)
 
Ansvarig läkare: Emma Claesdotter Hybbinette
 
Personer yngre än 18 år erbjuds utredning på denna särskilda könsidentitetsmottagning på BUP i Lund. Mottagningen tar emot personer från hela Sverige. Remiss från annan BUP-mottagning krävs.
 
 
 

Stockholm, barn & unga

Mottagning för könsinkongruens och könsdysfori (KID-mottagningen)
Telefon: 08-123 52220
 
Adress:
Barn- och ungdomspsykiatri Stockholm
BUP Forsknings- och utvecklingscentrum
Mottagning för könsinkongruens och könsdysfori
Gävlegatan 22, Entré B, våning 8
113 30 Stockholm

Mottagningen tar emot personer som upplever könsdysfori eller har funderingar kring sin könsidentitet. KID-mottagningen tar emot patienter under 18 år från hela landet. Remiss från annan BUP-mottagning krävs.

 

Stockholm, vuxen

ANOVA 

Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, våning 4. Vid besök registrerar du dig i ANOVAs egen reception på våning 4.
Ansvarig läkare: Cecilia Dhejne

Telefon: 08-517 732 00. Telefontid vardagar 8:30–10:30.

Postadress: ANOVA Karolinska universitetssjukhuset, Norra Stationsgatan 69, 171 76 Stockholm

Teamet tar emot personer som önskar vård för könsdysfori. Teamet tar emot remiss för personer från 17 år och 9 månader.

För att få en remiss till könsutredning på ANOVA kan man börja med att vända sig till distriktsläkare eller husläkare (läkare på vårdcentral). Ibland kan läkaren själv skriva remiss, ibland behöver man först få en remiss till psykiatrin, där man får träffa en psykiatriker som skriver remiss till ANOVA. Även ungdomsmottagningar kan remittera till ANOVA. Om man redan har kontakt med psykiatrin kan man vända sig till sin vårdgivare där för att få remiss till ANOVA. 

Den som vill kan i många fall göra en egen vårdbegäran (egenremiss). Du kan skriva egenremiss oavsett om du är ickebinär, transkvinna, transman eller osäker på din könsidentitet. Mer information och blankett för egenremiss finns på ANOVA:s hemsida: http://www.anova.se/TMQA.htm

Det går också att göra egenremiss i Alltid öppet, som är Region Stockholms app för digitala vårdkontakter. Välj Anova, Karolinska Universitetssjukhuset Solna i listan över vårdenheter och därefter "Egenremiss könsdysforiutredning". För att använda appen behöver du ha ett svenskt mobiltelefonnummer och svenskt bank-id eller Freja eID Plus. https://www.slso.regionstockholm.se/vard-hos-oss/alltid-oppet/ladda-ner-...

 

Umeå

Könsidentitetsmottagning (KIM), Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus


Kontaktas enklast genom 1177 Könsidentitetsmottagning Umeå - 1177 Vårdguiden.

Kontaktpersoner:
Ulrika Edman (vikarierande kurator och samordnare), telefon: 090-785 64 47 eller 072-561 27 41. 
Katarina Löfgren (sekreterare), telefon: 090-785 64 90 tisdag–torsdag.

Tar emot personer från 18 år efter remiss från en psykiatrisk mottagning. Även specialistvårdsremiss från hemortspsykiatrin behövs för reseersättning om du bor i en annan region. Utredningen kan i nuläget även göras genomKIM i Östersund. För personer under 18 år kan remiss skickas till Könsidentitetsteamet (KIT) på BUP i Umeå. För mer information, kontakta BUP Umeå på 090-785 93 93.

 

Uppsala, barn & unga

Akademiska sjukhuset
Könsidentitetsmottagningen för barn och ungdom
Telefon: 018-611 24 10

 
Om man bor i Uppsala län och är under 17 år kan man göra egenremiss till BUP på Akademiska sjukhuset. Om man har börjat utredning på BUP kan man få remiss därifrån till utredningsteamet på Affektiva specialmottagningen strax innan man fyller 17 år.
 
Den senast uppdaterade informationen finns på könsidentitetsmottagningens hemsida: https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-till-o/konsidentitesmottagningen-for-barn-och-ungdom/

 

Uppsala, vuxen

Akademiska sjukhuset
Affektiva specialmottagningen
Kontaktperson: Anja Karinsdotter, kurator och koordinator
Telefon: 018-611 21 06 måndag 08.00–09.00, onsdag–fredag 08.00–09.00

Utredningsteamet på Affektiva specialmottagningen tar emot patienter från 17 år. Remiss från psykiatriker (vuxenpsykiatrin eller barn- och ungdomspsykiatrin) behövs.

Den senast uppdaterade informationen finns på könsidentitetsmottagningens hemsida: https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-till-o/konsidentitetsmottagningen-for-vuxna/

 

Västra Götalandsregionen

Lundströmmottagningen i Alingsås

Kungsgatan 5, 441 30 Alingsås 
Ansvarig för mottagningen: Lennart Fällberg, vårdenhetschef
Telefon till mottagningen: 0322-22 67 90. För aktuella telefontider, se Lundströmmottagningens hemsida: https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-2/psykiatri-affektiva/enheter/lundstrommottagning-alingsas/

Teamet tar emot personer i alla åldrar som önskar vård för könsdysfori. För att få en remiss till Lundströmmottagningen kan man vända sig till en vårdgivare som man har träffat förut och som har god kännedom om en. Det kan vara till exempel en kurator, en psykolog, en husläkare, en psykiatriker eller personal på en ungdomsmottagning. Det går även bra att skriva en egenremiss, se Lundströmmottagningens hemsida (länk här ovanför) för mer information.

Senast ändrad: 
1 juli, 2022 - 17:46

Sökformulär