Du är här

Utredningsteam

För att kunna få könsbekräftande vård behöver du först få en könsdysforidiagnos. Könsutredningsteam (eller könsdysforimottagningar som de också kallas) finns i anslutning till flera universitetssjukhus runt om i landet. Det är bara dessa team som har kompetens att genomföra könsdysforiutredningar och ställa könsdysforidiagnoser. I vissa regioner (det som tidigare hette landsting) har BUP-mottagningar möjlighet att göra delar av utredningen för dig som är under 18 år. 

Du behöver ofta en remiss från en psykiatriker för att få komma till ett utredningsteam. Några team godkänner remisser från andra vårdgivare, till exempel från en läkare på en vårdcentral eller en kurator på ungdomsmottagningen. En del team godkänner egenremiss, som också kallas egen vårdbegäran. Läs under respektive team för mer information. 

Du kan söka dig till vilket team som helst för utredning, inom ramen för det fria vårdvalet, men om det är ett annat team än det som din region har avtal med behöver du själv bekosta resorna eller få en så kallad utomlänsremiss eller specialistvårdsremiss från vårdgivare i hemregionen.

Listan innehåller de kontaktuppgifter och annan information som respektive könsutredningsteam senast uppdaterat oss på Transformering med. Informationen kan därmed delvis vara inaktuell. Bäst information får du direkt från teamet. 

 

Vård vid könsdysfori blir nationell högspecialiserad vård

Från den 1 januari 2024 kommer vård vid könsdysfori att bedrivas som nationell högspecialiserad vård. Tre enheter kommer att ha ansvar för vården för både barn, ungdomar och vuxna. Dessa enheter kommer att ha varsin underleverantör som kommer att kunna ge delar av vården.  

  • Anova (Stockholm) med Uppsala som underleverantör. 
  • Lundströmmottagningen (Västra Götaland) med Umeå som underleverantör. 
  • Linköping (Östergötland) med Malmö/Lund som underleverantör.

Du som väntar på att påbörja utredning eller som redan genomgår utredning kommer att få påbörja eller slutföra din utredning. Enligt de uppgifter RFSL fått från Socialstyrelsen så ska ingen gå miste om sin köplats eller behöva göra om delar av sin utredning på grund av förändringarna. Du som funderar på att söka könsbekräftande vård behöver inte vänta med att göra det till dess att den nya strukturen är på plats. Du kan vända dig till något av utredningsteamen i listan här nedanför.

Här finns mer information om övergången till nationell högspecialiserad vård: https://www.rfsl.se/verksamhet/trans/nationell-hogspecialiserad-vard/

 

Linköping, vuxen

Psykiatriska kliniken
Postadress: Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping


Ansvarig läkare: Nils Thelin

Telefon: 010-103 38 02 (sekreterare)

Besöksadress: Repslagaregatan 6

Teamet tar emot remisser från vårdcentral och från psykiatriska mottagningar. Det går också bra att göra en egen vårdbegäran (egenremiss) om man är över 18 år. En blankett för egenremiss finns här: https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/remiss/

Obs! Enligt de senaste uppgifterna till Transformering (september 2022) upphörde teamet år 2021 med att påbörja nya utredningar. Personer som remitteras till teamet för nybesök erbjuds att stå på kölista eller vända sig till annat utredningsteam. Personer som redan påbörjat utredning ska ha fått information om att det är begränsad tillgång till personal. Utredningen kan därmed ta flera år att slutföra för den som hittills bara fått träffa kurator.

 

Linköping, barn & unga

Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US
KID-teamet

Postadress:  KID-teamet, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
Telefon reception: 010-105 96 75
Besöksadress: Westmansgatan 27 A, Linköping

KID-teamet i Linköping tar emot alla under 18 år från hela Sverige. Remiss från annan BUP-mottagning krävs.

 

Malmö, vuxen

Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Malmö
Postadress: Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Malmö, Plan 12, Hans Michelsensgatan 9, 205 02 Malmö
Telefon: 040-33 59 24

Teamet tar emot personer folkbokförda i region Skåne, södra delen av region Halland, landstinget Blekinge och region Kronobergs samt patienter för second opinion.

Remiss från psykiater krävs. För den som bor utanför region Skåne krävs även specialistvårdsremiss från hemregionen.
Teamet tar emot remiss från personer som är från 17 år och 6 månader och uppåt. Enligt uppgifter (oktober 2022) från nationella kvalitetsregistret Könsdysforiregistret utgör Malmö/Blekinge ett utredningsteam. För information om vilken verksamhet som bedrivs i Blekinge hänvisar Transformering till Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Malmö.
 
Den senast uppdaterade informationen om telefontider m.m. finns på mottagningens hemsida: https://vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/vuxenpsykiatrimottagning-konsidentitet-lund/
  
 

Malmö, barn & unga

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning könsidentitet Malmö
Postadress: Hans Michelsensgatan 9 vån 12, 205 01 Malmö
Telefon: 040-33 59 37
 
Ansvarig läkare: Emma Claesdotter Hybbinette
 
Personer yngre än 18 år erbjuds utredning på denna särskilda könsidentitetsmottagning på BUP i Malmö. Mottagningen tar emot personer från hela Sverige. Remiss från annan BUP-mottagning krävs. Personer från 17 år och 6 månader kan söka sig direkt till mottagningen i Malmö för vuxna, se uppgifter ovan.
 
Den senast uppdaterade informationen om telefontider m.m. finns på mottagningens hemsida: https://vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/barn--och-ungdomspsykiatrimottagning-konsidentitet-lund/
 
 

Stockholm, barn & unga

Mottagning för könsinkongruens och könsdysfori (KID-mottagningen)
Telefon: 08-123 52220
 
Adress:
Barn- och ungdomspsykiatri Stockholm
BUP Forsknings- och utvecklingscentrum
Mottagning för könsinkongruens och könsdysfori
Gävlegatan 22, Entré B, våning 8
113 30 Stockholm

Mottagningen tar emot personer som upplever könsdysfori eller har funderingar kring sin könsidentitet. KID-mottagningen tar emot patienter under 18 år från hela landet. Remiss från annan BUP-mottagning krävs.

 

Stockholm, vuxen

ANOVA 

Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, våning 4. Vid besök registrerar du dig i ANOVAs egen reception på våning 4.

Telefon: 08-123 732 00. Telefontid vardagar 8:30–10:30.

Postadress: ANOVA Karolinska universitetssjukhuset, Norra Stationsgatan 69, 171 76 Stockholm

Teamet tar emot personer som önskar vård för könsdysfori. Teamet tar emot remiss för personer från 17 år och 9 månader.

För att få en remiss till könsutredning på ANOVA kan man börja med att vända sig till distriktsläkare eller husläkare (läkare på vårdcentral). Ibland kan läkaren själv skriva remiss, ibland behöver man först få en remiss till psykiatrin, där man får träffa en psykiatriker som skriver remiss till ANOVA. Även ungdomsmottagningar kan remittera till ANOVA. Om man redan har kontakt med psykiatrin kan man vända sig till sin vårdgivare där för att få remiss till ANOVA. 

Den som vill kan i många fall göra en egen vårdbegäran (egenremiss). Du kan skriva egenremiss oavsett om du är ickebinär, transkvinna, transman eller osäker på din könsidentitet. Mer information och blankett för egenremiss finns på ANOVA:s hemsida: http://www.anova.se/TMQA.htm

Det går också att göra egenremiss i Alltid öppet, som är Region Stockholms app för digitala vårdkontakter. Välj Anova, Karolinska Universitetssjukhuset Solna i listan över vårdenheter och därefter "Egenremiss könsdysforiutredning". För att använda appen behöver du ha ett svenskt mobiltelefonnummer och svenskt bank-id eller Freja eID Plus. https://www.slso.regionstockholm.se/vard-hos-oss/alltid-oppet/ladda-ner-...

 

Ubmeje – Umeå

Könsidentitetsmottagning (KIM), Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus


Kontaktas enklast genom 1177 Könsidentitetsmottagning Umeå - 1177 Vårdguiden.

Kontaktperson:
Ulrika Edman (kurator/samordnare), telefon: 090-785 64 47 eller 072-561 27 41. 

Tar emot personer från 18 år efter remiss från en psykiatrisk mottagning. Även specialistvårdsremiss från hemortspsykiatrin behövs för reseersättning om du bor i en annan region. För personer under 18 år kan remiss skickas till Könsidentitetsteamet (KIT) på BUP i Umeå. För mer information, kontakta BUP Umeå på 090-785 93 93.

KIM Östersund erbjuder nya patienter bedömning, utforskande samtal, gruppträffar och remisser vidare till specialistenheter. I nuläget görs inga nya utredningar vid KIM i Staare – Östersund.

*Ubmeje är det umesamiska ortsnamnet på staden som har ortsnamnet Umeå på svenska. Staare är det sydsamiska ortsnamnet på staden som har ortsnamnet Östersund på svenska.

 

Uppsala, barn, unga och vuxna

Akademiska sjukhuset
Könsidentitetsmottagningen

Telefon: 018-611 21 06. Telefontid måndag 08.00–09.00, tisdag 13.00–14.00, onsdag–fredag 08.00–09.00.

Man kan också kontakta mottagningen via 1177. Det gäller för både den som redan är patient på mottagningen, den som väntar på sitt första besök och den som har frågor. Logga in med e-legitimation på 1177.se och lägg till Könsidentitetsmottagningen bland dina mottagningar. 

Könsidentitetsmottagningen i Uppsala tar emot  barn, unga och vuxna. För att komma till mottagningen krävs remiss från en annan vårdgivare. Vart man ska vända sig för att få remiss varierar beroende på hur gammal man är och var man bor.

Om man bor i Region Uppsala och är under 18 år kan man höra av sig till exempel till en ungdomsmottagning, vårdcentral eller "En väg in" (mer information om "En väg in" och kontaktuppgifter finns på den här länken: https://www.1177.se/Uppsala-lan/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/psykisk-ohalsa-hos-barn-och-ungdomar-i-uppsala-lan/), så ska de hjälpa en vidare. Om man redan har kontakt med BUP kan man kontakta sin mottagning direkt och be om en remiss till Könsidentitetsmottagningen.

Den som bor i Region Uppsala och är över 18 år behöver få en remiss från läkare, till exempel psykiatriker, eller psykolog. Den som har en pågående vårdkontakt kan be den om remiss. Om man inte har en pågående vårdkontakt kan man kontakta till exempel vårdcentral eller ungdomsmottagning.  

Den som bor i en annan region än Region Uppsala kan få remiss till Könsidentitetsmottagningen från läkare eller psykolog vid psykiatrisk mottagning (barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin) alternativt från psykiatriker vid annan mottagning. Har man en pågående vårdkontakt inom psykiatrin kan man be denna om remiss. Den som är folkbokförd i Region Dalarna, Region Värmland eller Region Örebro län kan också få remiss från regional samordnare för transvård/könsdysfori. 

Den senast uppdaterade informationen finns på könsidentitetsmottagningens hemsida: https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-till-o/konsidentitetsmottagningen/ Där hittar du bland annat uppgifter om väntetider.

 

Västra Götalandsregionen (barn, unga och vuxna)

Lundströmmottagningen i Alingsås

Kungsgatan 5, 441 30 Alingsås 
Telefon till mottagningen: 0322-22 67 90. För aktuella telefontider, se Lundströmmottagningens hemsida: https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-2/psykiatri-affektiva/enheter/lundstrommottagning-alingsas/

Teamet tar emot personer i alla åldrar som önskar vård för könsdysfori. För att få en remiss till Lundströmmottagningen kan man vända sig till en vårdgivare som man har träffat förut och som har god kännedom om en. Det kan vara till exempel en kurator, en psykolog, en husläkare, en psykiatriker eller personal på en ungdomsmottagning. Det går även bra att skriva en egenremiss, se Lundströmmottagningens hemsida (länk här ovanför) för mer information.

Obs! Enligt de senaste uppgifterna (september 2022) är tillgången till läkare på mottagningen mycket begränsad. Teamet arbetar aktivt med att rekrytera och hoppas kunna ha läkare på plats inom rimlig tid, men kan inte ge något bestämt besked om när de kan ha det. En konsekvens av att det saknas läkare är att pågående utredningar fördröjs. Uppgifter om ungefärliga väntetider för förstabesök för barn, ungdomar och vuxna finns på hemsidan.

Senast ändrad: 
14 juni, 2023 - 11:58

Sökformulär