Du är här

Berättelser

Här har vi samlat berättelser från personer som själva har erfarenhet av att vara transpersoner. De namn vi har valt på de olika kategorierna i menyn är inte alltid desamma som de ord personerna väljer för att beskriva sig själva och sina erfarenheter. Vår tanke med att dela in berättelserna i kategorier är att det ska vara enkelt att hitta berättelser om den typ av identitet som man är intresserad av att läsa om. I sina texter skriver personerna om sig med de ord de föredrar själva.

Att komma ut som trans

Många av berättelserna handlar om att komma ut som transperson. Ofta finns det förväntningar på att man ska vara antingen tjej eller kille och att man ska vara på ett visst sätt om man är tjej och på ett annat sätt om man är kille. Det tas ofta för givet att man följer de här normerna, även om de inte alls stämmer in på en själv. Med andra ord förväntas man enligt normen att vara cisperson tills motsatsen är bevisad. Att komma ut som transperson handlar om de olika situationer när man väljer att berätta för någon eller några i sin omgivning om sin transidentitet.

Uttrycket "att komma ut" kommer från "att komma ut ur garderoben". Garderoben symboliserar att man lever instängd och inte kan visa sig som den man verkligen är. Att komma ut betyder med andra ord att man berättar för sin omgivning om en del av sin identitet som man kanske inte vågat berättat om tidigare. Det kan till exempel handla om att berätta att man har ett annat kön än det som står i ens pass, att man inte vet vilket kön man identifierar sig med eller att man inte är vare sig tjej eller kille.

Det finns en föreställning om att man bara kommer ut en gång, men att komma ut är inget man bara gör för sin familj eller sina närmaste vänner. Många upplever att de måste komma ut så fort de hamnar i ett nytt sammanhang. Det kan vara när man börjar på ett nytt jobb eller i en ny klass. Att komma ut kan alltså vara på många olika sätt, inte minst beroende på vem man kommer ut för och hur den personen tar det.

Utmana cisnormen

Flera av personerna som delat med sig av sina berättelser skriver också om att de vill problematisera och bredda bilden av vad det är att vara till exempel tjej eller kille. Även om det finns gott om normer för hur man ”ska” vara så är normer något som förändras över tid och är beroende av sammanhang. Normer är inte heller något som bara finns och verkar av sig självt. Genom att problematisera, undersöka och bryta mot normer kan människor vara med och förändra normer. Inte minst om man tar hjälp av varandra och inspireras av varandra. Det är bland annat därför berättelser har en alldeles särskild plats här på transformering.se.

Senast ändrad: 
30 april, 2014 - 11:54

Sökformulär