Välkommen till Transformering.se!

(English below)

Transformering.se är sidan där RFSL Ungdom och RFSL sätter trans och könsidentitet i fokus. Här hittar du bland annat information om olika begrepp, rättigheter, relationer samt hur den könsbekräftande vården fungerar.

Transformering.se riktar sig till

  • dig som själv är transperson, som har egen transerfarenhet eller som funderar kring din könsidentitet eller ditt könsuttryck
  • dig som är närstående till en transperson/person som har egen transerfarenhet/person som funderar kring sin könsidentitet eller sitt könsuttryck
  • dig som möter personer i någon eller båda av de första grupperna i ditt arbete eller i ditt ideella engagemang.

Hur vi på RFSL och RFSL Ungdom använder transbegrepp

Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte helt och hållet, alltid och enbart stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes och som bestämdes utifrån hur ens kropp såg ut och tolkades då. 

Med begreppet personer med egen transerfarenhet menar vi på Transformering dig som känner igen dig i det som är gemensamt för transpersoner, och som inte identifierar dig som trans eller transperson. Du kanske till exempel 

  • är ickebinär och känner igen dig, och inte identifierar dig som trans/transperson (en del ickebinära gör det, andra ickebinära gör det inte)
  • känner igen dig, men kanske undrar om du är "trans nog" eller "tillräckligt mycket trans" för att kunna kalla dig trans/transperson
  • har transitionerat och känner att begreppet trans eller transperson inte längre beskriver dig
  • har identifierat dig som trans/transperson tidigare, och inte gör det längre, till exempel om du har erfarenheter du själv beskriver som detransition eller omtransition.

Mer om hur vi på Transformering använder transbegrepp hittar du här: Vad är trans? 

Hur Transformering.se är uppbyggd

På Transformering.se är det vanligt att vara transperson. Därför är de flesta av texterna på sidan skrivna med ett allmänt tilltal. Vi hoppas att du som har erfarenhet av att vara transperson eller reflektera kring din könsidentitet ska kunna hitta texter här som känns viktiga för just dig. Vi hoppas även att du som är närstående eller som möter transfrågor i din yrkesroll eller ditt ideella engagemang ska ha nytta av sidan. Hemsidan drivs av RFSL Ungdom och RFSL.

Bredd av information

Mycket av informationen på Transformering.se riktar sig till dig som har könsdysfori och som på något sätt vill förändra din kropp så att den stämmer bättre överens med din könsidentitet. Men du hittar även information om rättigheter, relationer, sex och annat viktigt här. På sidan finns dels mycket fakta, dels några personliga berättelser från personer med olika erfarenheter av att vara trans. Hemsidan uppdateras regelbundet och i dialog med exempelvis myndigheter eller personal inom den könsbekräftande vården. Vi strävar efter att alltid erbjuda aktuell information, men ibland kan det finnas sidor som inte hunnit uppdateras på ett tag. Kontakta oss gärna om du ser något konstigt eller något som känns oklart. 

För personer i alla åldrar

Transformering.se togs fram av RFSL Ungdom år 2010 med stöd från Allmänna Arvsfonden. Många texter har därför fokus på dig som är i åldern 13-30 år. Sedan år 2017 driver RFSL och RFSL Ungdom hemsidan tillsammans och hemsidan riktar sig därmed till alla åldrar. Många delar av sidan är aktuella för alla oavsett ålder men språk, ämnen och bilder togs fram med tanke på ungdomar och unga vuxna. Vi försöker också uttrycka oss ganska enkelt för att sidan ska vara så tillgänglig som möjligt för dig som är ny inför trans. Använd sökfunktionen till höger på sidan för att söka efter det du undrar över. Söker du specifik information som du inte hittar på sidan – kontakta oss så svarar vi så bra vi kan.

Du som är närstående, professionell eller ideellt engagerad

Du som är närstående och har frågor om trans eller som har frågor om trans som relaterar till ditt arbete eller ditt ideella engagemang är också mycket välkommen att ta del av Transformering.se. Här finns även en del information som riktar sig särskilt till dig som är närstående och till dig som arbetar exempelvis inom skola, i vården, på fritidsgårdar eller inom media.

Om RFSL Ungdom och RFSL

RFSL Ungdom och RFSL arbetar för hbtqi-personers rättigheter genom politiskt påverkansarbete. Vi arrangerar evenemang, har social verksamhet, utbildar och bedriver ett omfattande arbete kring sexuell hälsa. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt. Alla som står bakom våra värderingar kan bli medlemmar! Du kan läsa mer om våra två olika organisationer och vad vi gör på våra officiella hemsidor: rfslungdom.se och rfsl.se

For those of you seeking information and support in English:

Transformering.se offers information and support for trans people, people with personal trans experience and people who are reflecting on or questioning their gender identity or gender expression, regardless of age.

We also offer information and support to friends, parents, adults of importance to trans children and adolescents, partners, siblings and other loved ones of trans people, as well as professionals, such as healthcare staff or school staff, and voluntary workers/NGOs.

Unfortunately, we are not able to offer an English version of our webpage. If you are seeking information about gender-affirming care or about changing your legal name or legal gender in Sweden, a summary in English is available here: rfsl.se/en/organisation/vard-for-transpersoner/transvaard/

Please do not hesitate to contact us if you have questions that are not answered there, or if you need some kind of support regarding trans health and rights in Sweden. We are happy to answer emails in English as well as Swedish.