Välkommen till Transformering.se!

Transformering.se är sidan där RFSL Ungdom och RFSL sätter trans och könsidentitet i fokus. Här hittar du bland annat information om olika begrepp, rättigheter, relationer samt hur den könsbekräftande vården fungerar.

Transformering.se riktar sig till

  • dig som själv är transperson, som har egen transerfarenhet eller som funderar kring din könsidentitet eller ditt könsuttryck
  • dig som är närstående till en transperson/person som har egen transerfarenhet/person som funderar kring sin könsidentitet eller sitt könsuttryck
  • dig som möter personer i någon eller båda av de första grupperna i ditt arbete eller i ditt ideella engagemang.

Bredd av information

Mycket av informationen på Transformering.se riktar sig till dig som har könsdysfori och som på något sätt vill förändra din kropp så att den stämmer bättre överens med din könsidentitet. Men du hittar även information om rättigheter, relationer, sex och annat viktigt här. På sidan finns dels mycket fakta, dels några personliga berättelser från personer med olika erfarenheter av att vara trans. Hemsidan uppdateras regelbundet och i dialog med exempelvis myndigheter eller personal inom den könsbekräftande vården. Vi strävar efter att alltid erbjuda aktuell information, men ibland kan det finnas sidor som inte hunnit uppdateras på ett tag. Kontakta oss gärna om du ser något konstigt eller något som känns oklart. 

Om RFSL Ungdom och RFSL

RFSL Ungdom och RFSL arbetar för hbtqi-personers rättigheter genom politiskt påverkansarbete. Vi arrangerar evenemang, har social verksamhet, utbildar och bedriver ett omfattande arbete kring sexuell hälsa. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt. Alla som står bakom våra värderingar kan bli medlemmar! Du kan läsa mer om våra två olika organisationer och vad vi gör på våra officiella hemsidor: rfslungdom.se och rfsl.se.