Du är här

Relationer

Stöd från närstående är den enskilt viktigaste faktorn som gör att unga transpersoner kan må bra. Närstående kan vara till exempel den familj man växt upp med, en familj man valt själv, nära vänner, partner eller någon vuxen man känner förtroende för. Alltså personer man själv känner är ens närstående.

Att vara ett stöd

Man hör ibland talas om att unga transpersoner mår dåligt, och det är tyvärr många som gör det. Att man är transperson är i sig inte det som gör att man kan må dåligt. I de flesta fall handlar det om brist på stöd och sammanhang där man har utrymme att vara den man faktiskt är. Att det finns förutfattade meningar och felaktiga föreställningar i samhället kan också spela in. 

Den som är närstående till en ung transperson kan göra mycket genom att vara ett stöd. Det som behövs är oftast enkla och självklara saker: att man visar att man vill vara ett stöd och att man vill försöka göra rätt, att man använder rätt namn och pronomen, att man tar ansvar de gånger det ändå blir fel och att skaffa sig den kunskap om trans som man behöver. Under flikarna här ovanför finns mer information om olika frågor som rör nära relationer. Där finns bland annat texter om hur man kan hantera det förflutna när det på olika sätt säger emot nuet, och om att vara kärlekspartner till en transperson. Om du är sexpartner till en transperson hittar du mycket information under fliken "Sex".

(Texten fortsätter under bilden)

Ta hand om dig själv

Det är också viktigt att du som är närstående till en transperson har möjlighet att ta hand om dig själv. Att vara närstående kan väcka många känslor som du kan behöva ta hand om med hjälp av någon annan än personen det gäller, till exempel i samtal med en transkompetent kurator eller i en närståendegrupp. Det är inte ovanligt eller konstigt att känna motstridiga känslor när man fått veta att någon i ens närhet är trans eller funderar över sin könsidentitet. Till exempel kan man känna det som att man förlorat en son, och man kan sörja över det, samtidigt som man gläds åt att ha fått en dotter. Man kan känna stolthet över personen och över det förtroende hen har gett en genom att berätta. Man kan också känna oro för hur det ska gå för den unga personen i framtiden eller för vad andra ska tycka och tänka. Svåra känslor är inte farliga eller dåliga, det viktiga är hur du som är närstående hanterar dina egna känslor.

Som närstående kan man inte skydda den unga transpersonen mot livet. Men man kan ge ett skydd genom att vara ett stöd och erbjuda ett sammanhang där personen kan bli sedd, bekräftad och uppskattad som den hen faktiskt är.

Senast ändrad: 
30 november, 2020 - 12:39

Sökformulär