Du är här

I skolan

Rekommendationer som riktar sig särskilt till dig som arbetar inom skola, till exempel som lärare, elevstödjare eller kurator.

  • Säg alltid ifrån när andra uttrycker sig negativt eller generaliserande om transpersoner.
  • Om du har kontakt med en ung transperson som vill komma ut i skolan, fråga hen på vilket eller vilka sätt hen vill att du hjälper och stöttar. Om personen inte kommer på något kan du själv ge exempel på saker du kan göra och fråga personen vad hen tycker. Det kan till exempel vara att ändra namn i klasslistor eller rätta andra elever eller lärare när de använder fel pronomen.
  • Det är viktigt att du inte ”outar” personen, alltså pratar om hens könsidentitet med någon annan, utan att först ha frågat hen om det är okej. Fråga till exempel om personen vill att du ska berätta för de andra i personalen eller vara med som stöd om personen vill berätta själv.
  • Om eleverna ska delas in i kill- och tjejgrupper, tänk över syftet med uppdelningen en extra gång. Alla identifierar sig inte som antingen kille eller tjej. Kanske går det lika bra att dela in i grupper utifrån andra kriterier än kön? Om kill- och tjejgrupper används, tala om för eleverna att de själva får välja vilken av grupperna de vill vara i men var också medveten om att det exkluderar elever som är ickebinära eller osäkra på sin könsidentitet.
  • Prata om transfrågor och normer för kön i klassrummet så att eleverna får kunskap på området. Inkludera transpersoner i undervisningen: historiska personer, karaktärer i litteratur, "hen" som pronomen i räkneexempel, prata om lokala Pridefiranden och så vidare. Lyft fram litteratur i det eventuellt skolbiblioteket som skildrar många olika sätt att vara på, oavsett kön och som både cis och trans.
  • Könsidentitet och könsuttryck ska inkluderas i likabehandlingsarbetet och ibland behövs extra fokus läggas på dessa diskrimineringsgrunder eftersom förkunskapen kan vara låg.
  • Könsneutrala toaletter och könsneutrala omklädningsrum är ofta centralt för att unga transpersoner ska få gå på toaletten och byta om till gymnastiken utan att behöva oroa sig för att få sin närvaro i rummet ifrågasatt. Olika skolor hittar individuella lösningar: ibland genom att lägga idrottslektioner sist på dagen så elever kan dusch och byta om hemma efteråt, ibland genom att elever får nyttja ett omklädningsrum eller stor-toa (WC anpassad för rullstol).
  • Samverka med andra aktörer. Kanske finns det ett fritidshäng för hbtqi-ungdomar i närheten av er skola, eller en ungdomsmottagning med hbtqi-kompetens?
  • Det är viktigt att skolan har en enad positiv front och att stödet inte bara kommer från enskilda individer. Involvera hela personalen i arbetet att skapa en skola där elever kan känna sig välkomna oavsett könsidentitet och könsuttryck. På så sätt kan ni i personalen också stötta varandra.
  • Signalera gärna transkompetens hos elevhälsan genom att ha en transflagga eller liknande utanför kuratorns rum.
Senast ändrad: 
16 november, 2021 - 14:49

Sökformulär