Du är här

I skolan

Här är rekommendationer som riktar sig särskilt till dig som arbetar med ungdomar i skolan, till exempel som lärare, elevstödjare eller kurator.

  • Om du har kontakt med en ung transperson som vill komma ut i skolan, fråga hen på vilket eller vilka sätt hen vill att du hjälper och stöttar. Om personen inte kommer på något kan du själv ge exempel på saker du kan göra och fråga personen vad hen tycker. Det kan till exempel vara att ändra namn i klasslistor eller rätta andra elever eller lärare när de använder fel pronomen.
  • Det är viktigt att du inte ”outar” personen, alltså pratar om hens transidentitet med någon annan, utan att först ha frågat hen om det är okej. Fråga till exempel om personen vill att du ska berätta för de andra i personalen eller vara med som stöd om personen vill berätta själv.
  • Om eleverna ska delas in i kill- och tjejgrupper, tänk över syftet med uppdelningen en extra gång. Alla identifierar sig inte som antingen kille eller tjej. Kanske går det lika bra att dela in i grupper utifrån andra kriterier än kön? Om kill- och tjejgrupper används, tala om för eleverna att de själva får välja vilken av grupperna de vill vara i.
  • Prata om transfrågor och normer för kön i klassrummet så att eleverna får kunskap på området.
  • Inkludera könsidentitet och könsuttryck i likabehandlingsarbetet.
  • Könsneutrala toaletter och könsneutrala omklädningsrum kan vara väldigt viktiga för att unga transpersoner ska få gå på toa och byta om till gymnastiken utan att behöva oroa sig för att få sin närvaro i rummet ifrågasatt. Något som borde vara självklart.
  • Samverka med andra aktörer. Kanske finns det ett fritidshäng för hbtq-ungdomar i närheten av er skola, eller en ungdomsmottagning med hbtq-kompetens?
  • Det är viktigt att skolan har en enad positiv front och att stödet inte bara kommer från enskilda individer. Försök involvera hela personalen i arbetet att skapa en skola där elever kan känna sig välkomna oavsett könsidentitet och könsuttryck. På så sätt kan ni i personalen också stötta varandra.
Senast ändrad: 
29 april, 2014 - 22:36

Sökformulär