Du är här

Beställ utbildning

Vi på RFSL Ungdom och RFSL har lång erfarenhet av att utbilda i frågor som rör trans, hbtq och normkritisk pedagogik. Genom våra medlemmar och gedigen omvärldsbevakning utgår vår kunskap alltid från gruppen hbtq-personers aktuella situation och behov.

RFSL Ungdom och RFSL utbildar årligen ett stort antal personer, bland annat personal inom vården, från ungdomsmottagningar, kommuner, skolor, fritidsverksamheter, ideell sektor och myndigheter. RFSL erbjuder även hbtq-certifiering och webbutbildning.

Vill du veta mer eller beställa en utbildning, kontakta utbildning@rfslungdom.se respektive utbildning@rfsl.se

https://www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/ kan du läsa mer om RFSLs olika utbildningar.

Senast ändrad: 
16 februari, 2018 - 13:59

Sökformulär