Du är här

Bemötande

Här kan du som träffar unga transpersoner i ditt yrke eller i ditt ideella engagemang hitta information om hur man kan ge alla ett bra bemötande och hur du kan ta ansvar för dina egna kunskapsluckor om du känner att du saknar tillräcklig kunskap om trans eller behöver uppdatera de kunskaper du redan har.

"För medier" vänder sig i första hand till dig som är journalist och vill skildra transpersoner på ett rättvisande och respektfullt sätt. Men medierekommendationerna kan även vara av intresse för dig som vill läsa mer om bra bemötande från transpersoners synvinkel.

Senast ändrad: 
30 april, 2014 - 11:55

Sökformulär