Du är här

Hatbrottsgruppen

Polisens Hatbrottsgrupp i Stockholm har funnits inom Citypolisen sedan 2009. Gruppen arbetar med att utreda alla typer av brott där det finns ett hatmotiv. Det vill säga brott med motiv att kränka någon på grund av könsöverskidande identitet, kön, etnicitet, nationalitet, religion, sexuell läggning eller annan liknande omständighet. Gruppen hjälper hela Stockholms län med utredningar, utbildningar, stöd och information. Här svarar gruppen på några vanliga frågor.

Vad har transpersoner för skydd i lagen?

Transpersoner är skyddade i brottsbalkens 29:e kapitel, paragraf 2.7, den så kallade straffskärpningsregeln. Den säger att ifall du har blivit utsatt för ett brott med anledning av att gärningspersonen uppfattar dig som transperson så ska straffet för gärningen skärpas.

Hur vet man om man har blivit utsatt för ett hatbrott?

Det kan vara svårt att själv identifiera motivet till ett brott om det inte sägs rakt ut. Men är din egna upplevelse att du har blivit utsatt på grund av att du är transperson så är det viktigt att anmäla det och ange varför du tror det. Sedan får vidare utredning visa om motivet håller för att gå till domstol.

Hur kan man gå till väga för att anmäla ett hatbrott?

Man kontaktar en polisstation eller ringer 114 14 och gör sin anmälan på vanligt sätt. Hatbrottsgruppen har utbildat många internt i myndigheten så att alla ska känna till vad hatbrott är och kunna ge den som blivit utsatt ett bra bemötande. Har man svårt att själv kontakta polis kan man få hjälp via vissa organisationer. Exempelvis RFSL:s brottsofferjour är behjälpliga och kan ge stöd vid kontakt med polisen. 

Finns det något sätt att anmäla om man inte vill gå till en polisstation?

Hatbrottsgruppen har utformat en blankett för anonym anmälan, som ger en möjlighet att anonymt göra sin anmälan. På så sätt kan man visa att brottet har skett även om man av olika skäl inte vill eller kan stå för sin anmälan. Eftersom man inte har en känd målsägare, det vill säga den som blivit utsatt, kommer polisen inte att kunna utreda brottet vidare men genom att anmälan görs och syns i statistiken över anmälda brott blir problemet med hatbrott mot transpersoner synligare, vilket är viktigt. I nuläget motsvarar antalet anmälningar inte antalet drabbade, enligt undersökningar om självupplevd brottslighet kontra anmälda brott.

Vad kan man göra ifall polisen har gett en ett dåligt bemötande?

Upplever man att man blivit kränkt av polisen ska man givetvis anmäla detta. Är det en polis i yttre tjänst kan man be om namnet och tjänstgöringsnumret. Polisen måste uppge förnamn och tjänstgöringsnummer, men inte efternamn. Är det inne på en polisstation kan man kräva att få tala med anmälningsupptagarens befäl eller chef. Har man blivit illa bemött när man ringt till polisen kan man ta kontakt med polisens kontaktcenter PKC eller maila till polisen. 

Senast ändrad: 
13 oktober, 2020 - 10:14

Sökformulär