Du är här

Hormonblockerare

Om du är under 18 år och är i kontakt med den könsbekräftande vården kan du ibland få hormonblockerare, ett läkemedel som även kallas stopphormoner eller pubertetsblockerare. Hormonblockerare är en medicin som gör att kroppen inte producerar mängder av hormon som påverkar kroppen i en riktning du inte vill. Hormonblockerare för personer med könsdysfori är samma typ av behandling som man ger till yngre barn som kommer i puberteten tidigt, och där man vill skjuta upp kroppens förändringar ännu en tid.

I praktiken innebär det att du, beroende på kropp, till exempel inte utvecklar så mycket bröstvävnad och att blödningar (mens) försvinner (om ens kropp huvudsakligen skulle producera östrogen om man inte tar hormonblockerare), eller att du inte får hår i ansiktet och att rösten inte förändras så mycket (om ens kropp huvudsakligen skulle producera testosteron om man inte tar hormonblockerare).

För att kunna ge hormonblockerare ställer vården en preliminär könsdysforidiagnos. En preliminär diagnos innebär att det är troligt, men inte helt säkerställt, att man har könsdysfori. 

Hormonblockerare tar man under begränsad tid, och de kan bara sättas in under en viss period: puberteten måste ha börjats och nått ett visst stadium, men inte vara helt klar för att det ska gå att använda hormonblockerare. Från ungefär 16 års ålder kan man istället få hormoner som påverkar kroppen så att man får en pubertetsutveckling som stämmer överens med ens könsidentitet. 

När och om man kan använda hormonblockerare beror alltså framförallt på kroppsliga förutsättningar. För hormonblockerare finns därför ingen fast åldersgräns men vissa utredningsteam kan ha satt upp egna regler, ifråga om ålder eller ha bestämt att hormonblockerare bara ges till transkillar och transtjejer, och inte till ickebinära. 

Om det visar sig att du inte har könsdysfori, eller om du inte vill börja ta könskonträra hormoner (testosteron eller östrogen), avbryts behandlingen med hormonblockerare så att kroppens egen hormonproduktion kommer i gång. Hormonblockerare ges bara under en begränsad tid och du har kontakt med endokrinolog (hormonläkare) under tiden för att följa upp hur din kropp reagerar på hormonblockerarna. Om du skulle vara utan testosteron eller östrogen under en längre tid kan det påverka bland annat skelettet så att det blir skört. Hormonläkare ska även berätta för dig om vilka biverkningar som finns. Om du undrar över hur behandlingen påverkar fertilitet eller något annat, prata med hormonläkaren som ska ha kunskap om den senaste forskningen och vad som gäller för just din situation och det läkemedel du tar.

Hormonblockerare och könsbekräftande hormoner

En del tar läkemedel som blockerar eller minskar kroppens egen hormonproduktion samtidigt som man tar östrogen eller testosteron. Det kan till exempel vara för att man vill ha en långsammare övergång till de kroppsliga förändringar som man brukar få av testosteron eller östrogen.

Personer som tar östrogen behöver ofta ta hormonblockerande läkemedel för att ens egen produktion av testosteron inte ska påverka kroppen på sätt man inte vill. Den typen av läkemedel brukar kallas androgenhämmare, testosteronblockerare, testosteronhämmare eller antiandrogen. Du kan läsa mer om androgenhämmare på sidan om östrogenbehandling: https://transformering.se/vardhalsa/hormoner/ostrogen

 

Senast ändrad: 
30 juli, 2021 - 12:30

Sökformulär