Du är här

Söka stöd som transperson eller närstående

Transformering ger stöd och information till transpersoner, personer med egen transerfarenhet och personer som funderar kring sin könsidentitet eller sitt könsuttryck, oavsett ålder. Vi vänder oss också till närstående, professionella och ideellt engagerade. Vi arbetar stödjande och rådgivande, men inte behandlande eller terapeutiskt. Kontakt med oss kan därför inte ersätta professionell samtalskontakt. Men man får gärna höra av sig till oss och fråga var man kan hitta professionellt samtalsstöd.

Tänk på att det kan ta lite tid att få svar från oss, så om du mår mycket dåligt och behöver prata med någon så snart som möjligt är det bra att också höra av sig till andra stödverksamheter. Här är några tips på vart du kan vända dig i väntan på svar från oss.

Om det är akut

SOS Alarm, 112: Ring alltid 112 om det är akut. Om du har starka tankar på att ta ditt eget liv eller på att skada dig själv allvarligt, eller planer för hur du ska ta ditt eget liv eller skada dig själv allvarligt, är det akut. Du behöver få hjälp snabbt. Du som vet att någon annan har sådana tankar eller planer kan också ringa 112. Samma sak gäller om du får kännedom om ett pågående självmordsförsök. SOS-operatörerna pratar svenska eller engelska. Det finns möjlighet till tolk för andra språk om det behövs.

Du kan också alltid kontakta en psykiatrisk akutmottagning om du mår mycket dåligt eller funderar på att skada dig själv. På 1177.se kan du söka efter psykiatriska akutmottagningar för barn och unga och för vuxna samt efter andra typer av stöd. Du kan även ringa telefonnummer 1177 för hjälp om vart du kan vända dig. Sjukvårdsrådgivningen på 1177 har öppet dygnet runt. Sjuksköterskorna som arbetar med telefonrådgivningen pratar svenska och engelska.

Stöd via telefon, chatt och mejl

Ibland kan det kännas lättare att prata utan att ses. Det finns en hel del stöd via telefon, chatt och mejl. Här kan du prata med personer som är vana att lyssna och ge råd. Du kan även vara anonym. Se respektive verksamhets hemsida för öppettider och mer information.

 • Jourhavande medmänniska: stöd på telefon och via chatt.
 • Jourhavande präst nås via 112 för telefonsamtal. Har även chatt och mejl.
 • Kyrkans SOS Regnbågslinjen: Samtalsjour via telefon och digitala brev, för hbtqi-personer, närstående och allierade. Volontärerna som svarar är själva hbtqi-personer.
 • MIND:s självmordslinje – chatt, mejl och telefon vid självmordstankar. Deras nummer är 90101.
 • MIND:s chatt Livslinjen, för dig som är ung och vill chatta med en vuxen volontär om känslor, tankar och när livet känns jobbigt.
 • MIND:s äldrelinje ger stöd via telefon särskilt till dig som är äldre och behöver prata med någon. 
 • BRIS – kuratorsstöd via chatt, mejl och telefon för dig under 18 år. Telefon 116 111. Det går också att boka ett telefonsamtal med en BRIS-kurator och välja att ha samtalet på arabiska eller engelska.
 • Ungasjourer.se samlar information om jourer i Sverige för barn, unga och unga vuxna. Det finns flera transjourer. Många tjejjourer har också transkompetens. Vidare finns det flera ungdomsjourer, för unga personer oavsett kön. Man får höra av sig till vilken jour man vill oavsett var i landet man bor.

Stöd särskilt för trans- och hbtqi-personer

 • Transammans samtalsmottagning: Stöd genom videosamtal eller chatt, för dig som är transperson, har transerfarenhet eller som funderar över din könsidentitet och som är högst 26 år gammal. Transammans är förbundet för transpersoner och närstående.
 • Stödlinjen för transpersoner ger stöd på telefon till vuxna transpersoner som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. 
 • RFSL Stödmottagning, för hbtqi-personer som utsatts för trakasserier, hot och våld. Det kan vara både i en nära relation eller av okänd gärningsperson. Stöd via mejl, telefon, videosamtal eller fysiska samtal.
 • Somaya är en stödjour för kvinnor och hbtqi-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Du kan få stöd på flera olika språk.
 • Säkrare, för dig som är mellan 13 och 20 år och hbtqi-person eller funderar kring din sexuella identitet och/eller könsidentitet. Här kan du prata med en kurator på RFSL Ungdom om grooming, sexuella övergrepp, våld i nära relation eller sex mot ersättning. Stöd via chatt och videosamtal.

Via vården

 • 1177.se och telefonnummer 1177 – vid frågor om sjukvård, närmsta mottagning eller liknande. Sjuksköterskorna som arbetar med telefonrådgivningen pratar svenska och engelska.
 • Kry: Psykologer att prata med via Kry-appen i telefonen.
 • Mindler: En app för korta videosamtal med psykolog. Går under högkostnadsskyddet.

Stöd särskilt för dig som är närstående eller viktig vuxen

 • BRIS vuxentelefon. Om du behöver stöd och råd kring frågor som rör personer under 18 år kan du kontakta BRIS vuxentelefon. Vissa dagar kan du även få stöd på arabiska och ukrainska. 
 • BRIS har också en särskild stödlinje för dig som är idrottsledare. Särskild kompetens finns för att ge stöd till dem som möter barn med trauma eller erfarenhet av flykt.
 • MIND:s föräldralinje: Om du är orolig för ett barn under 18, eller för ett vuxet barn, kan du ringa Minds föräldralinje (även för andra närstående). Telefonnumret är 020-85 20 00.

Andra aktörer

Du kan även vända dig till:

 • Husläkare/vårdcentral
 • Allmänpsykiatri (både vuxen och BUP)
 • Privatpraktiserande psykoterapeuter, terapeuter och psykologer
 • RFSL:s kuratorer (finns på flera RFSL-avdelningar runt om i landet). Allt stöd via RFSL och RFSL Ungdom finns listat här.
 • Hbtqi-certifierade samtalsmottagningar eller mottagningar som på annat sätt signalerar hbtqi-kompetens. RFSL Utbildning har en lista över certifierade verksamheter här. Flera av Sveriges regioner har egna hbtq-utbildningar för sina verksamheter. De kallas ofta för hbtq-diplomering. 
 • Ungdomsmottagningar
 • Elev- eller studenthälsa
 • Företagshälsovård
 • Om du har kontakt med den könsbekräftande vården kan du prata med din utredare om att du har behov av ytterligare stöd. De kan också hjälpa till med att förmedla kontakt.
Senast ändrad: 
8 februari, 2024 - 14:59

Sökformulär