Du är här

Viktiga årtal

Här har vi samlat några viktiga årtal i Sveriges transhistoria under senare delen av 1900-talet. Personer som brutit mot normer för kön på något sätt har alltid funnits, men normer för kön har sett olika ut beroende på tid och plats. De begrepp vi använder idag är relativt nya. Det var först vid 1900-talets början som begrepp som ”transvestit” och ”transsexuell” började användas. Begreppet ”transperson” började användas och blev en del av det som kallades hbt-rörelsen under 1990-talet. Ordet fyllde ett viktigt behov: man behövde ett enkelt, samlande ord för personer som bryter mot normer för kön och könsidentitet för att till exempel kunna driva rättighetsfrågor. ”Intergender” kom ännu senare och blev etablerat i Sverige först i början av 2000-talet, och kom sedan att följas av ordet "ickebinär".

1962: Klubben Transvestia bildas, Sveriges första förening för transpersoner. 

1966: Transvestitföreningen FPES (Full Personality Expression Sweden) bildas.

1972: Sverige blir det första landet i världen som erbjuder möjligheten att ändra juridiskt kön efter utredning. Samma år började även behandling med hormoner och kirurgi att erbjudas i Sverige.

1979: Patientföreningen Benjamin bildas, Sveriges första organisation för transkvinnor och transmän. Under åren 1980-1985 var föreningen en avdelning inom RFSL.

2001: På RFSL:s kongress beslutar man att transpersoner ska inkluderas i RFSL:s målgrupp. 

2003: RFSL Ungdom blir en egen organisation, efter att ha varit en avdelning inom RFSL sedan 1999.

2007: Transgender Day of Remembrance uppmärksammas för första gången den 20 november. Syftet är att genom exempelvis manifestationer påminna om att transpersoner i hela världen utsätts för hatbrott och mördas på grund av ens transerfarenhet.

2007: Föreningen KIM (Kön Identitet Mångfald) bildas. Föreningen vände sig till alla transpersoner och hade som syfte att arbeta för transpersoners rättigheter. (Föreningen är numera vilande.)

2008: RFSL Ungdom får pengar från Allmänna Arvsfonden för att jobba särskilt med unga transpersoner i det treåriga projektet "Transformering".

2008: RFSL Ungdoms rapport ”'Är du kille eller tjej?' – en intervjustudie om unga transpersoners livsvillkor" släpps.

2009: RSFL Ungdom arrangerar - så vitt vi vet - det första sommarlägret specifikt för transungdomar i Sverige.

2009: Könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till som diskrimineringsgrund. Alla transpersoner inkluderas från och med nu i svensk diskrimineringslagstiftning.

2009: Socialstyrelsen avskaffar diagnosen "transvestism" som en psykiatrisk diagnos.

2009: Namnlagens tillämpning ändras så att alla myndiga personer får ha vilket namn en vill, oavsett juridiskt kön.

2009: I och med att äktenskapslagen blir könsneutral 2009 behöver olikkönade gifta par inte längre skilja sig om den ena vill ändra juridiskt kön. Fram tills nu hade det varit ett krav att den som ville ändra juridiskt kön skulle vara ogift. För den som har ett registrerat partnerskap måste det först omvandlas till ett äktenskap innan det juridiska könet kan ändras.

2010: RFSL Ungdom lanserar hemsidan transformering.se den 15 april 2010. Hemsidan syftar till att samla aktuell information och kunskap om rättigheter, vård och bemötande kopplat till trans. 

2010: Socialstyrelsen utreder hur den könsbekräftande vården fungerar och kommer fram till att det finns flera fel och brister, bland annat får man väldigt olika vård beroende på var man bor och hur gammal man är. Bättring utlovas. 

2010: Könsbekräftande vård till ickebinära börjar etableras i Sverige, genom att den mottagning som numera heter Anova börjar ta emot denna målgrupp.

2012: Patent- och registreringsverket avgör att personer som fyllt 12 år (men som är under 18 år) får ha vilket namn man vill, så länge alla vårdnadshavare samtycker till det.

2012: Kammarrätten slår fast att kravet på att den som vill ändra juridiskt kön måste vara steril och inte får ha sparade könsceller strider mot Europakonventionen och svensk grundlag. Från och med januari 2013 tvångssteriliseras därmed inte längre personer för att få ändra juridiskt kön, även om kravet fortfarande står kvar i lagen.

2013: Den 1 januari försvinner kravet om att vara svensk medborgare för att kunna ändra juridiskt kön i Sverige. Däremot måste man vara folkbokförd i Sverige.

2013: Den 24 juni lämnar RFSL och RFSL Ungdom tillsammans med KIM, FPES och Diskrimineringsbyrån Uppsala in ett krav på skadestånd till Justitiekanslern, vilket är den myndighet i Sverige som ser till att andra myndigheter följer svensk lag. Mer än 100 personer begär skadestånd för att man blivit steriliserad mot sin vilja i samband med könsutredning.

2013: Den 1 juli stryks kravet på sterilisering ur könstillhörighetslagen.

2015: Föreningen Transammans för transpersoner och närstående bildas.

2016: Den 27 april meddelar regeringen att man tagit initiativ till en ny lag som ska ge ersättning till personer som tvångssteriliserats mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013 i enlighet med könstillhörighetslagen. Den nya lagen ska träda i kraft 2018. 

2017: RFSL blir samarbetspartner med RFSL Ungdom gällande transformering.se. Hemsidan och stöd- och infomejlen riktar sig nu till alla åldrar. 

2017: Den statliga utredningen "Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor SOU 2017:92" kartlägger transpersoners livsvillkor i Sverige. Utredningen är över 900 sidor lång och innehåller en mängd konkreta förslag som ska förbättra transpersoners hälsa, villkor och liv.

2017: Ytterligare revidering av namnlagen. Alla personer – oavsett ålder och juridiskt kön – kan nu byta förnamn via Skatteverket. För barn under 12 år ska alla vårdnadshavare skriva under ansökan. Gäller ansökan den som är mellan 12-17 år ska alla vårdnadshavare och barnet själv skriva under ansökan. 

2018: Lagen som ger ersättning till tvångssteriliserade transpersoner träder i kraft 1 maj 2018. Alla som beviljas ersättning får samma belopp: 225 000 kr.

2018: Riksdagen beslutar att inkludera transpersoner i lagstiftningen mot hatbrott, olaga diskriminering och förolämpning. Det innebär att transpersoner nu inkluderas och erkänns i en svensk grundlag för första gången. Samtidigt togs även ett första beslut för att inkludera transpersoner i lagen om hets mot folkgrupp. Förbud mot olaga diskriminering, förolämpning samt straffskärpningsregeln vid hatbrott mot transpersoner trädde i kraft den 1 juli 2018. Efter riksdagsvalet krävdes ytterligare ett beslut för att ändringen i tryckfrihetsförordningen gällande hets mot folkgrupp, eftersom det är en grundlag. Inkluderingen av transpersoner i lagen som förbjuder hets mot folkgrupp började gälla den 1 januari 2019.

Senast ändrad: 
18 januari, 2024 - 17:07

Sökformulär