Du är här

Ordlista trans och kön

Här hittar du en ordlista om trans och kön, med en mängd olika ord. Saknar du något ord eller reagerar på en definition? Kontakta gärna oss på Transformering här!

Transformerings ordlista om trans innehåller ett fåtal ord som kan vara kränkande och/eller utdaterade. Vi är tydliga med vilka ord det gäller när orden dyker upp i ordlistan. Dessa ord bör man inte använda om andra personer, förutom om man vet att personen vill bli benämnd så. Vi har ändå valt att ha med sådana ord eftersom människor också kan använda dem för att beskriva sig själva och sina upplevelser. Det kan också hända att man stöter på orden i äldre texter.

Om dig själv kan du alltid använda det eller de ord som känns bra och som har en mening för dig. Även ord som andra kan uppfatta som kränkande kan alltså vara rätt för en person som identifierar sig med de orden. Ett undantag är att det allmänt inte anses vara okej att ta ett ord som används specifikt av en grupp man inte själv tillhör. Till exempel anses det inte vara okej att en person som själv inte tillhör ett urfolk kallar sig two-spirit. Man har rätt såklart till sin känsla och sin identitet. Samtidigt är det dock bra om man kan hitta andra begrepp som inte anses som specifika för en grupp man inte själv tillhör, att beskriva sig själv med.

Även om vår ordlista om trans har med en mängd begrepp är det viktigt att poängtera att väldigt många transpersoner helt enkelt är män, kvinnor eller ickebinära. Ordlistan har dock med många olika ord för att det ska bli lättare att förstå och navigera i Facebook-grupper, rapporter eller andra sammanhang. Men också för att du ska kunna hitta ord som passar just dig.

AFAB (assigned female at birth) betyder att någon tilldelats könet kvinna vid födelsen. Personens kropp tolkades som en mer eller mindre typisk flickkropp, personen fick det juridiska könet kvinna, behandlades kanske på ett speciellt sätt för att hen lästes som flicka och förväntades antagligen också känna sig som en tjej när hen blev större. FAAB (female assigned at birth) och DFAB (designated female at birth) betyder samma sak. CAFAB (coercively assigned female at birth) betonar att tilldelandet skett utan att personen själv haft något att säga till om det. Betydelsen blir ungefär "påtvingad könet kvinna vid födseln". Begreppet AFAB kan användas om alla som blivit tilldelade könet kvinna vid födelsen, både transpersoner, cispersoner och personer med intersexvariationer. CAFAB brukar användas specifikt om personer med intersexvariationer och transpersoner.

Agender räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller "ickebinär" (se de orden). Den som är agender är inget kön eller definierar inte sig själv i fråga om kön. 

AMAB (assigned male at birth) betyder att någon tilldelats könet man vid födelsen. Personens kropp tolkades som en mer eller mindre typisk pojkkropp, personen fick det juridiska könet man, behandlades kanske på ett speciellt sätt för att hen lästes som pojke och förväntades antagligen också känna sig som en kille när hen blev större. MAAB (male assigned at birth) och DMAB (designated male at birth) betyder samma sak. CAMAB (coercively assigned male at birth) betonar att tilldelandet skett utan att personen själv haft något att säga till om det. Betydelsen blir ungefär "påtvingad könet man vid födseln". Begreppet AMAB kan användas om alla som blivit tilldelade könet man vid födelsen, både transpersoner, cispersoner och personer med intersexvariationer. CAMAB brukar användas specifikt om personer med intersexvariationer och transpersoner.

Bigender räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller "ickebinär" (se de orden). Den som är bigender har två kön samtidigt eller växlar mellan två kön. Det kan vara kille och tjej, tjej och en ickebinär identitet, kille och en ickebinär identitet, eller två ickebinära kön.

Cisperson är, lite förenklat, den som inte är transperson. Helt enkelt en person vars kropp, juridiska kön och könsidentitet hänger ihop enligt normen. En person som föddes med snippa och fick "kvinna" registrerat i folkbokföringen och som alltid har sett sig själv som tjej/kvinna är till exempel en cistjej/ciskvinna. Många cispersoner uttrycker sig också på sätt som stämmer överens med det kön man blev tilldelad vid födseln. Till exempel med hjälp av kläder, hår eller kroppsspråk. Cispersonsbegreppet kom till för att beskriva normen. Ordet "cis" är latin och betyder ungefär "på denna sida om". Den som är cis behöver självklart inte använda ordet cisperson om sig själv om den inte vill. Cis har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet. Cis är alltså inte en sexuell läggning.

Cisnorm är den norm som förutsätter att alla är cispersoner och som gör att en kan behöva komma ut som transperson. Normen ger cispersoner privilegier eller fördelar som transpersoner kan sakna. Att vara transperson och uppfattas som cisperson är inte detsamma som att ha cisprivilegier. Även om det kan vara enklare i många sammanhang att uppfattas som cis. Det är inte ett privilegium att bli felkönad eller att inte bli sedd som den man är.

Crossdresser är ett begrepp många gillar att använda i stället för ”transvestit” (se det ordet).

Den ett pronomen (se det ordet) som används som ett pronomen för icke-binära personer som har den som pronomen. Exempel på den i en mening: "Jag träffade Sam idag, den hade precis fått veta att den har fått jobbet!". Du kan även läsa mer om pronomen här

Detransition (ibland retransition) innebär att göra en transition efter att tidigare ha gjort en eller flera transitioner (se "transition" i ordlistan). Detransition kan till exempel innebära att börja leva som ickebinär efter att tidigare ha levt som transtjej eller transkille. Men allra vanligast är att ordet används om att börja leva i enlighet med det kön man blev tilldelad när man föddes efter att ha levt som ett annat kön en period. Detransition kan vara att ändra namn, pronomen och könsuttryck.

Om man har genomgått könsbekräftande behandling och vill detransitionera kan man känna på olika sätt för sin behandling. En del är nöjda med den behandling de fått och känner att den var rätt. En del vill ändra på sin kropp så att den stämmer bättre överens med ens könsidentitet eller det kön man vill leva som. Om den behandling man genomgått ökat ens könsdysfori istället för att minska den kan man kontakta ett könsutredningsteam. Man kan då få hjälp med exempelvis hormonbehandling eller kirurgi om man behöver det.

Detransition är ofta ett frivilligt val, men skäl för att detransitionera kan också vara sociala och kännas tvingande. Om man till exempel förlorar kontakt med närstående eller blir utsatt på olika sätt när man lever i enlighet med sin könsidentitet kan det för en del kännas mindre svårt att leva som ett kön man inte är. Även om det kan vara väldigt smärtsamt.

Du kan läsa mer om detransition här.

Drag eller att draga innebär att man leker med könsuttryck, ofta genom att överdriva typiskt maskulina eller typiskt feminina uttryck. Att vara dragqueen (överdriva typiskt feminina uttryck) eller dragking (överdriva typiskt maskulina uttryck) är inte samma sak som att vara trans. Däremot finns det vissa som inte känner att det finns någon tydlig gräns mellan trans och drag för dem själva. Drag är ofta politiskt eller en form av scenkonst. Alla kan vara dragqueen, en dragking eller dragartist - oavsett kön.

Female to Male (FtM, FTM) används ibland för att beskriva den transition en transkille vill göra, gör eller har gjort. En transkille är en kille som blev kroppsligt och juridiskt kategoriserad som tjej när han föddes. Många transkillar vill förändra sin kropp med hormonbehandling och/eller kirurgi och ändra juridiskt kön så att kroppen och det juridiska könet stämmer mer överens med könsidentiteten. Begreppet får ibland kritik för att det felaktigt antyder att man "är" ett kön och "blir" ett annat. I det här fallet att man skulle vara en "kvinna som blir man".

FTM är ett begrepp som inte alla är bekväma med och det är många som undviker det idag. Det är därför ofta bättre att använda begrepp som "transkillar", "transmän" eller "killar som tilldelades könet tjej vid födseln" om man pratar om transkillar som grupp. Kom också ihåg att många enbart använder termen man/kille om sig själv, utan trans-prefixet.

Female to X (FtX, FTX) används för att beskriva den transition en transperson som tilldelades könet kvinna vid födelsen vill göra, gör eller har gjort. FTX är ett paraplybegrepp som omfattar FTM/transkillar och ickebinära könsidentiteter. "X" står i matematiken för en okänd summa. I begreppet FTX innebär det alltså att personen kan identifiera sig på en mängd olika sätt. Det alla FTX-personer har gemensamt är det kön som en tilldelades vid födseln. FTX är ett begrepp som inte alla är bekväma med och det är många som undviker det idag. Det är därför ofta bättre att använda andra begrepp om man pratar om gruppen. Till exempel "ickebinära" eller "personer som tilldelades könet tjej vid födseln".

Genderfluid är ett begrepp som kan användas för att beskriva att man har en flytande könsidentitet, eller att ens könsidentitet varierar. Könsidentiteten kan variera över tid eller beroende på sammanhang. Det är olika för olika personer vilka identiteter man varierar mellan. En person som är genderfluid kan till exempel variera mellan att vara tjej och att vara kille. För en annan genderfluid-person kan könsidentiteten vara flytande mellan kille, tjej och ickebinär. Könsidentiteten kan också variera mellan upplevelsen av att ha ett kön och att inte ha ett kön. Till exempel mellan att vara kille och agender eller nongender. Genderfluid räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet "ickebinär" (se de orden).

Gender non-conforming innebär att man bryter mot normer för kön. Både transpersoner och cispersoner kan vara gender non-conforming. Till exempel kan både cismän och transmän vilja använda könsuttryck som anses vara typiskt feminina.

Genderqueer används ibland som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till stora delar på samma sätt som "ickebinär" (se det ordet). 

Hen är ett pronomen (se det ordet) som används som ett pronomen för icke-binära personer som har hen som pronomen. Det kan också användas i sammanhang där kön inte är relevant, där man inte känner till vilket kön en person har och som ett könsneutralt pronomen. Här följer några exempel på de olika användningsområdena.
Om en person som har hen som pronomen: "Jag träffade Henry idag, hen hade precis fått veta att hen blivit antagen till utbildningen."

När kön inte är relevant/istället för "hon eller han": "När en lärare ska prata om sex och samlevnad med elever är det viktigt att hen inte utgår från sina egna föreställningar om vad sex är".
När man inte känner till vilket kön en person har: "Jag var hos läkaren idag." – "Jaha, vad sa hen?". 

Du kan läsa mer om pronomen här

Hermafrodit är ett gammalt ord för personer som har en kropp som inte går att könsbestämma som antingen tjej eller kille enligt samhällets normer för kön. I dag används ordet intersexvariation (se Intersex) om kroppsliga egenskaper hos människor medan hermafrodit syftar på kroppsliga egenskaper hos djur. Ordet hermafrodit kan vara kränkande och bör inte användas om andra personer om man inte vet att de vill bli benämnda så. Om sig själv kan man använda det eller de ord som känns bra och som har en mening för en själv. Du kan även läsa mer om intersex här

Ickebinär är en könsidentitet. Ett försök till heltäckande definition av ickebinär är att man inte är antingen enbart och hela tiden tjej, eller enbart hela tiden kille. Ibland används ”ickebinär” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som är det. En del är både kille och tjej. Andra befinner sig mellan eller bortom kategorierna tjej och kille. Vissa ickebinära har en flytande könsidentitet, och en del ickebinära är inget kön. Det finns också många andra sätt att vara ickebinär på. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi. Se även "intergender" i ordlistan.

Intergender är en könsidentitet som kan vara olika för olika personer. En del som är intergender är både tjej och kille, andra befinner sig mellan de kategorierna. Andra intergenderpersoner är inget kön. Vissa intergenderpersoner vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi. Se även "ickebinär" i ordlistan.

Intersex är ett samlingsbegrepp för olika medicinska diagnoser som man kan få om ens kropp inte stämmer överens med normen för varken hur en "typisk manskropp" eller en "typisk kvinnokropp" förväntas se ut. Det finns olikheter mellan alla kroppar, men en del variationer anses vara så normbrytande att läkarvetenskapen menar att det behöver finnas diagnoser för dem. Att ha en intersexvariation är alltså inte samma sak som att vara transperson. Intersex handlar om egenskaper hos själva kroppen, medan trans handlar om könsidentitet och/eller könsuttryck (se de orden). En person som har en intersexvariation kan dock såklart också vara transperson.

Ofta nämner man intersex när man pratar om transfrågor eftersom det finns politiska frågor och intresseområden som kan vara gemensamma för personer med intersexvariationer och transpersoner. Några sådana frågor är rätten att själv bestämma över sin kropp och att inte bli påtvingad kirurgiska ingrepp eller behandling med hormoner som man inte vill ha. En del personer med intersexvariationer identifierar sig med begreppet intersexperson. Andra menar att "intersexperson" alltför mycket definierar en person som att hen är likamed sin kropps variation. Du kan läsa mer om här

Juridiskt kön är det kön som står i folkbokföringen (gäller alla som är folkbokförda i Sverige). Det syns i svenska personnummer, där den näst sista siffran är jämn för personer som har det juridiska könet kvinna och ojämn för dem som har det juridiska könet man. Man kan ändra juridiskt kön om man har en intersexvariation eller om man får en transsexualismdiagnos, är över 18 år och folkbokförd i Sverige, och lever i enlighet med det juridiska kön man vill ändra till under en viss tid. Du kan läsa mer om hur man kan ändra juridiskt kön här. 

Könsbekräftande behandling är ett samlingsbegrepp för olika sätt att ändra på kroppen så att den stämmer mer överens med könsidentiteten. Det kan vara hormonbehandling, olika typer av kirurgi, permanent hårborttagning eller röst- och kommunikationsträning. Många personer ändrar även juridiskt kön i samband med denna behandling. Om man av vården i Sverige får en könsdyfori-diagnos (se ordet könsdysfori) bekostas den könsbekräftande behandlingen av landstinget. Behandlingen gör ofta att könsdysforin minskar. Oavsett vilket kön (vilken könsidentitet) man har kan man behöva och få tillgång till könsbekräftande behandling. Vilket eller vilka slags könsbekräftande behandling man behöver är olika för olika personer. Du kan läsa mer om könsbekräftande behandlingar här

"Könskorrigering" och "att byta kön" är äldre begrepp för samma sak. För transpersoner som grupp är dock de äldre orden missvisande. Att korrigera betyder ju att "rätta till fel", och många transpersoner ser inte sin kropp på det sättet. "Byta kön" beskriver inte vad könsbekräftande behandling är och går ut på. Det handlar inte om att byta kön eller könsidentitet, utan om att kroppen och/eller det juridiska könet ska stämma bättre överens med det kön man redan är inuti. Om sig själv kan man dock alltid använda det eller de ord som känns bra och som har en mening för en själv.

Könsdysfori betyder att man lider av, eller upplever hinder i sin vardag på grund av, att det kön man blev tilldelad vid födseln inte stämmer överens med ens könsidentitet. En vanlig form av könsdysfori är det man kan kalla kroppslig könsdysfori. Det är när delar av kroppen inte känns rätt eftersom de inte stämmer överens med ens könsidentitet. Könsdysfori kan också vara social och handla om att andra inte ser och behandlar en som den man faktiskt är. Alla transpersoner har inte könsdysfori. Könsdysfori kan också se mycket olika ut för olika personer. Den kan handla om olika delar av kroppen och vara olika i olika situationer, till exempel. Om man har könsdysfori kan man vilja genomgå könsbekräftande behandling. Sådan behandling gör ofta att könsdysforin minskar. Du kan läsa mer om könsdysfori här.

Könseufori är positiva känslor som hänger ihop med att man blir bekräftad i sin könsidentitet. Exempel på sådana känslor är att man kan känna sig bekväm, lugn, glad, upprymd/euforisk, sedd, attraktiv eller helt enkelt att det känns rätt. Könseufori ser olika ut för olika personer. Vad som kan ge könseufori är också individuellt. Det kan till exempel vara att kroppen bekräftar eller speglar ens könsidentitet, att använda kläder, accessoarer eller andra könsuttryck som stämmer överens med ens könsidentitet eller att bli bekräftad av andra, till exempel med rätt namn eller pronomen. Könseufori kan vara starka, ibland överväldigande, känslor. De kan också vara mer lågintensiva eller diffusa. Könseufori varierar ofta över tid och beroende på sammanhang. En person kan uppleva både könseufori och könsdysfori, en av dem eller ingen av dem. Alla transpersoner upplever inte könseufori.

Könsidentitet är det kön man känner sig som eller det kön man identifierar sig som, och man är det kön man känner sig som/identifierar sig som. Några vanliga könsidentiteter är man, kvinna och ickebinär. Alla människor, oavsett om man är cisperson eller transperson, har en könsidentitet eller förhåller sig till könsidentitet på något sätt. Även att inte identifiera sig som något kön brukar alltså räknas in när man talar om könsidentitet.

Könsinkongruens är upplevelsen av att det kön man blev tilldelad när man föddes inte stämmer överens med ens könsidentitet. Inkongruens betyder just att något inte stämmer överens med något annat. De flesta transpersoner upplever eller har någon gång upplevt könsinkongruens i någon omfattning. Om könsinkongruensen är förknippad med ett psykiskt lidande eller skapar hinder för en i vardagen kallas det för könsdysfori. Könsdysfori kan behandlas med olika typer av könsbekräftande behandling. Alla som har könsinkongruens har inte könsdysfori och behov av könsbekräftande behandling. Att till exempel bli benämnd med rätt namn och bekräftad i sin könsidentitet kan dock vara viktigt för alla med könsinkongruens, oavsett om man också har könsdysfori eller inte. 

Könsuttryck handlar om hur man uttrycker sitt kön med hjälp av till exempel kläder, röstläge, hår på huvudet, hår i ansiktet, hår på kroppen eller smink. Normer för könsuttryck varierar över tid och beror också på bland annat var man befinner sig i världen och vilken samhällsklass man rör sig i. Alla har inte det könsuttryck de själva helst skulle vilja ha: till exempel vill en del förändra kroppen med hormoner innan man börjar leva mer enligt sin könsidentitet, eller så kanske det inte är tryggt för en person att uttrycka sitt kön på det sätt hen vill.

Male to Female (MtF, MTF) används ibland för att beskriva den transition en transtjej vill göra, gör eller har gjort. En transtjej känner sig som och är tjej som blev kroppsligt och juridiskt kategoriserad som kille när hon föddes. Många transtjejer vill förändra sin kropp med hormonbehandling och/eller kirurgi och ändra juridiskt kön så att kroppen och det juridiska könet stämmer mer överens med könsidentiteten. Begreppet får ibland kritik för att det felaktigt antyder att man "är" ett kön och "blir" ett annat. I det här fallet att man skulle vara en "man som blir kvinna".

MTF är ett begrepp som inte alla är bekväma med och det är många som undviker det idag. Det är därför ofta bättre att använda begrepp som "transtjejer", "transkvinnor" eller "tjejer som tilldelades könet kille vid födseln" om man pratar om transtjejer som grupp. Kom också ihåg att många enbart använder termen kvinna/tjej om sig själv, utan trans-prefixet.

Male to X (MtX, MTX) används för att beskriva den transition en transperson som tilldelades könet man vid födelsen vill göra, gör eller har gjort. MTX är ett paraplybegrepp som omfattar MTF/transtjejer och ickebinära könsidentiteter. "X" står i matematiken för en okänd summa, i begreppet MTX innebär det alltså att personen kan identifiera sig på en mängd olika sätt. Det alla MTX-personer har gemensamt är det kön som en tilldelades vid födseln. MTX är ett begrepp som inte alla är bekväma med och det är många som undviker det idag. Det är därför ofta bättre att använda andra begrepp om man pratar om gruppen. Till exempel "ickebinära" eller "personer som tilldelades könet kille vid födseln".

Neutrois räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet "ickebinär" (se de orden). Den som är neutrois kan definiera sig bortom könskategorierna eller se neutrois som ett kön vid sidan om ”man” och ”kvinna”.

Nongender räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller "ickebinär" (se de orden). Den som är nongender är inget kön eller relaterar inte till kön.

Person med transerfarenhet är ett begrepp som kan användas av exemplevis personer som genomgått könsbekräftande behandling och som inte längre ser sig som trans. Det är alltid upp till den egna individen att själv välja hur en vill benämna sin könsidentitet och/eller eventuell transidentitet.

Pronomen är till exempel hon, han, hen och den – det man vill bli kallad när någon pratar om en i tredje person (till exempel: hen är snäll, jag tycker om hen). Pronomen kan hänga ihop med ens kön/könsidentitet, men behöver inte göra det. En del vill bli omnämnda med förnamn i stället för med pronomen. Om man är osäker på någons pronomen kan man fråga i ett enskilt samtal. Till exempel: "Vilket pronomen har du/Har du något pronomen/Vilket pronomen vill du att jag använder om dig?"). Man kan också använda personens namn i stället för pronomen. Eller så kan man vända sig till personen och säga "du" om man deltar tillsammans i en grupp. Du kan läsa mer om pronomen här

Queer kan betyda flera olika saker. När det gäller queer som identitet ("att vara queer") brukar det innebära att bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationsform. Queer kan användas i betydelsen av att vara icke-heterosexuell. Det kan också användas i betydelsen att bryta mot normer kring kön (t.ex. genom könsuttryck eller identitet). Som relationsform kan queer handla om att vara kär i fler än en person åt gången eller på andra sätt ha relationer som bryter normen. På engelska har "queer" länge använts som ett skällsord för hbtqia-personer. Idag har dock ordet återtagits av hbtqia-personer och används allt oftare som ett samlingsord för personer som på olika sätt bryter mot normer kring kön, könsuttryck, sexualitet och/eller relationsformer.

Shemale kan beteckna en transtjej som inte genomgått underlivskirurgi. Ordet kan vara kränkande, därför ska man inte använda det om andra personer om man inte vet att personen vill bli benämnd så. Om sig själv kan man använda det eller de ord som känns bra och som har en mening för en själv.

Transfeminin är ett ord som oftast används av och om personer som identifierar sig med eller använder sig av så kallade femininint kodade egenskaper och uttryck. Transfeminina personer har oftast tilldelats könet man vid födseln och identifierar sig som t.ex. kvinna, demi-girl eller ickebinär. Begreppet transfeminin kan vara missvisande om tanken är att beskriva hela gruppen transpersoner som tilldelades könet man vid födelsen. Detta eftersom femininitet inte alltid uppfattas enbart som en fråga om identitet. Det kan också handla om könsuttryck (att uttrycka sig på ett sätt som allmänt anses som feminint). Det finns transpersoner som tilldelades könet man när de föddes och som uttrycker sig på sätt som allmänt anses vara maskulina. Det innebär dock inte att man är "mindre trans" än någon som uttrycker sig mer neutralt eller feminint. Därför är det viktigt att ordet transfeminin inte slentrianmässigt används om alla transpersoner som tilldelats könet pojke vid födseln.

Transgender är ett mångtydigt begrepp som betyder olika saker för olika personer. En del definierar det som att ens könsidentitet inte stämmer överens med ens juridiska kön, utan att man är intergender, nongender, transsexuell eller bigender (se de orden). Många anser att transgender inte är en könsidentitet i sig utan ett sätt att förklara hur man förhåller sig till eller uttrycker sin könsidentitet. När ”transgender” används i engelskspråkiga sammanhang motsvarar det svenskans "trans" eller ”transperson”. 

Transition används ofta för att beskriva en könsbekräftande process: den period då man exempelvis kan ändra namn och pronomen och genomgå kroppsliga förändringar. Om en vill ändra juridiskt kön och/eller genomgå underlivskirurgi ses det ofta som slutet på en transition. Men för den som inte vill eller kan ändra exempelvis juridiskt kön är transitionen klar när en känner sig klar. Det handlar helt enkelt om att gå från A till B - oavsett vad B innebär för en enskild person. Transition kan också betyda social transition, som innebär att man börjar leva i enlighet med sin könsidentitet. Många som transitionerar socialt ändrar namn och/eller pronomen och klär sig på sätt som hen känner uttrycker hens könsidentitet. För att göra en social transition krävs ingen könsutredning eller könsbekräftande behandling.

Transkvinna/transtjej (eller kvinna/tjej med transbakgrund) innebär att ha en kvinnlig könsidentitet men ha tilldelats det juridiska könet man vid födseln. Ofta upplever du könsdysfori och har behov av könsbekräftande vård. Många använder termen kvinna/tjej om sig själva, utan trans-prefixet.

Transman/transkille (eller man/kille med transbakgrund) innebär att ha en manlig könsidentitet men ha tilldelats det juridiska könet kvinna vid födseln. Ofta upplever du könsdysfori och har behov av könsbekräftande vård. Många använder termen man/kille om sig själva, utan trans-prefixet.

Transmaskulin är ett ord som ofta används av och om personer som identifierar sig med eller använder sig av så kallade maskulint kodade egenskaper och uttryck. Transmaskulina person har oftast tilldelats könet kvinna vid födseln och identifierar sig t.ex. som man, demi-boy eller ickebinär. Begreppet transmaskulin kan vara missvisande om tanken är att beskriva hela gruppen transpersoner som tilldelades könet kvinna vid födelsen. Detta eftersom maskulinitet inte alltid uppfattas enbart som en fråga om identitet. Det kan också röra sig om könsuttryck (att uttrycka sig på ett sätt som allmänt anses som maskulint). Det finns transpersoner som tilldelades könet kvinna när de föddes och som uttrycker sig på sätt som allmänt anses vara feminina. Dessa personer blir dock inte "mindre trans" än någon som uttrycker sig mer neutralt eller maskulint. Därför är det viktigt att ordet inte slentrianmässigt används om alla transpersoner som tilldelats könet flicka vid födseln.

Transperson är ett paraplybegrepp som syftar till att rymma hela den mångfald av identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig med begreppet trans. Transperson kan alltså den person kalla sig som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet. Trans (som i "att vara trans") används med samma betydelse. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes och som bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då. 

Begreppet transpersoner inkluderar:

  • människor som vill förändra sin kropp och/eller ändra juridiskt kön
  • personer som som är något annat än enbart kvinna eller man
  • människor som använder kläder och andra attribut som brukar anses som typiska för ett annat kön än det man blivit tilldelad vid födseln
  • personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön

Ordet "trans" kommer från latin och betyder ungefär "på andra sidan av", "bortom" eller "gå över/överskrida". Trans har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet och könsuttryck. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat.

Transsexuell (TS) har historiskt sett använts om transmän och transkvinnor. Alltså män som tilldelades det juridiska könet flicka vid födseln, och kvinnor som tilldelades det juridiska könet pojke vid födseln. Transsexuell kan vara både en identitet och ett sätt att benämna sig själv. Ordet är kopplat till diagnosen transsexualism (se det ordet). Idag är det många som inte använder ordet transsexuell om sig själva utan ser det just som ett ord för en diagnos. Diagnosen är dessutom på väg att döpas om. Var därför gärna försiktig med att beskriva andra med detta ord. Du kan till exempel använda “transperson” istället. Det är dock vanligt att ordet transexuell används inom forskning eller äldre texter.

Transsexualism är en medicinsk diagnos som för vissa är ett övergångsstadium tills man har förändrat sin kropp och ändrat juridiskt kön. Andra fortsätter att se sig själva som transpersoner (eller transsexuella) även efter en transition. Diagnosen är på väg att byta namn. Var därför gärna försiktig med att beskriva andra med detta ord. Du kan till exempel använda ordet “transpersoner” istället. Det är dock vanligt att ordet transsexualism används inom forskning eller äldre texter. Du kan läsa mer om olika diagnoser för könsdysfori här

Transvestit kan den person kalla sig som använder sig av ett annat könsuttryck än det som förväntas av personen utifrån hens juridiska kön. Det kan handla om kläder, smink, hår, kroppsspråk, röstläge och andra attribut. En del personer klär om helt, andra har några enstaka detaljer eller plagg. Man kan klä om mer eller mindre ofta. Juridiska män som klär sig i typiska kvinnokläder är den mest välkända formen av transvestism. Juridiska kvinnor som ibland klär sig i typiska manskläder brukar inte uppfattas som transvestiter. Det är helt enkelt mer socialt accepterat i västvärlden i dag att vara tjej i killkläder och man sticker inte ut på samma sätt. Men en tjej som använder typiska killkläder och -attribut kan förstås vara transvestit eller crossdresser. Det beror på vilken betydelse personen själv lägger i könsuttrycket.

Crossdresser betyder samma sak men har blivit en allt vanligare synonym för transvestit. 

Two-spirit är ett begrepp som kan användas för att beskriva personer som bryter mot normer för kön och som tillhör olika urfolk. Till exempel har samer, urfolk i Nordamerika och first nations i Kanada begrepp eller sociala roller som motsvarar begreppet two-spirit. Om man inte själv tillhör en sådan grupp bör man inte använda ordet för att beskriva sig själv.

 

 

Senast ändrad: 
6 december, 2023 - 10:01

Sökformulär