Du är här

Rätt i vården

Här är ett exempel på sådant som går att anmäla om man är med om det. Det här fallet är verkligt men namnet har ändrats för att personen ska vara anonym.

  • Navid kommer till vårdcentralen för att han har jätteont i halsen. Han ser ut som en kille men har kvinnligt namn och personnummer i sin legitimation. Personalen blir förvirrade och frågar Navid om han är kille eller tjej, vad han föddes som och vad trans egentligen är. Halsontet kommer i skymundan och Navid känner sig illa till mods av alla frågor och dåligt behandlad.

Hur anmäler man?

  • Om du blir utsatt inom sjukvården på grund av att du är trans kan du anmäla det till DO. Det gör du på DO:s hemsida. Du kan också ringa till DO och diskutera det som har hänt. Numret finns på samma sida. DO driver inte alla fall som anmäls till dem, och när de driver ett fall kan det ta lång tid. Men att anmäla till DO kan hjälpa så att andra inte blir utsatta för det som man själv blivit utsatt för, så det är bra att anmäla dit om man har möjlighet.
  • Ett alternativ till DO är att anmäla till en antidiskrimineringsbyrå. De kan ge råd och stöd och du kan vara anonym i kontakten med dem, om du vill. Antidiskrimineringsbyråer driver också en del fall som DO inte driver.Du hittar kontaktuppgifter till antidiskrimineringsbyråer i olika delar av Sverige på Sveriges antidiskrimineringsbyråers hemsida.
  • Om du inte är nöjd med vården du har fått kan du börja med att prata direkt med vårdpersonalen eller med verksamhetschefen på den mottagning där du fått vården. Om du är under 18 år går det också bra att en förälder eller vårdnadshavare pratar med vårdpersonalen eller med verksamhetschefen åt dig eller tillsammans med dig. Mottagningen är skyldig att ta emot och svara på ens klagomål och synpunkter. De kan också vara skyldiga att se till att det som hänt dig inte händer andra.
  • Om det inte känns bra att prata direkt med vårdpersonalen eller med verksamhetschefen, eller om du har pratat med dem och känner att du inte blivit bra bemött eller fått någon förklaring till det som hänt, kan du vända dig till patientnämnden i den region (det som tidigare hette landsting) där du fått vården. Patientnämnden kan inte ingripa mot mottagningen. Däremot kan man prata med dem om det som har hänt, berätta att man inte är nöjd med vården och få råd om hur man kan gå vidare med sitt ärende, om man vill det. Patientnämnden kan också hjälpa dig att föra fram dina klagomål eller synpunkter till mottagningen. Du hittar kontaktuppgifter till patientnämnden på 1177.se. Klicka på "Regler och rättigheter" i menyn i det översta fältet på sidan och sedan på "Om man inte är nöjd med vården". Kolla att du är inne på rätt region. Du hittar listan över regioner antingen överst på sidan eller i rullmenyn bredvid 1177 Vårdguidens logga i översta vänstra hörnet. 
  • I några regioner finns även särskilda patientombudsmän, som ibland även kallas patientombud eller patientvägledare. De har liknande funktion som patientnämnder.
  • I en del regioner går det att lämna klagomål och synpunkter via 1177 Vårdguidens e-tjänster (där det behövs e-legitimation för att logga in). En del erbjuder också möjligheten att framföra anonym kritik genom att fylla i en blankett. Du kan se vilka möjligheter som finns i regionen där du fått vården på 1177.se. Under förra punkten ser du hur du hittar fram till uppgifterna.
  • Du kan också tipsa Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, om det finns fel eller brister i vården. Du kan tipsa anonymt om du vill. 
  • Ivo utreder särskilt allvarliga händelser inom vården. För att kunna anmäla till Ivo ska man först ha framfört sitt klagomål till mottagningen där man fått vården, antingen direkt till vårdpersonalen eller verksamhetschefen eller med hjälp av patientnämnd eller motsvarande. Du kan läsa mer om vad Ivo utreder på deras hemsida.
Senast ändrad: 
30 januari, 2024 - 11:46

Sökformulär