Du är här

Diskrimineringsombudsmannen

Transformering har intervjuat Peter Tai Christensen, som jobbar som utredare på Diskrimineringsombudsmannen (DO), om vilka rättigheter man har som transperson.

Vad är Diskrimineringsombudsmannen?

DO är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Detta görs framför allt genom att myndigheten ser till att diskrimineringslagstiftningen följs. DO tar emot och utreder anmälningar. DO har även möjlighet att utan kostnad driva ditt fall till domstol eller uppnå förlikning* med den som har diskriminerat. Även i de fall då myndigheten inte kan driva ens fall går det alltid att ringa och få rådgivning.

* Förlikning betyder att den som anmält och den som blivit anmäld kommer överens med hjälp av en domare utan att driva fallet till domstol. Den som anmält får i en del fall skadestånd av den som blivit anmäld.

Vad har transpersoner för skydd i lagen?

Transsexuella har länge skyddats mot diskriminering eftersom de omfattas av diskrimineringsgrunden kön. Diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck som innebär ett skydd för många andra transpersoner har funnits sedan första januari 2009.

Skyddar diskrimineringslagen mot all utsatthet?

Lagen gäller bara om man blir utsatt i till exempel arbetslivet, på högskolor och universitet, i skolan, i sjukvården och socialtjänsten. Hela listan på de områden som omfattas av diskrimineringslagen finns på DO:s hemsida.

Senast ändrad: 
29 april, 2014 - 22:28

Sökformulär