Utredningsteam

Könsutredningsteam finns i anslutning till flera universitetssjukhus runt om i landet. Det är bara dessa team som har kompetens att genomföra könsidentitetsutredningar och ställa könsdysforidiagnoser. I vissa regioner (det som tidigare hette landsting) har dock BUP-mottagningar möjlighet att göra delar av utredningen för den som är under 18 år. Om man blir diagnostiserad med könsdysfori av ett könsutredningsteam ger det möjlighet till könsbekräftande behandling.

Man behöver ofta en remiss från en psykiatriker för att få komma till ett könsutredningsteam. Några team godkänner också remisser från andra vårdgivare, till exempel från en läkare på en vårdcentral eller en kurator på ungdomsmottagningen. En del team godkänner egenremiss, som också kallas egen vårdbegäran. Läs under respektive team för mer information. 

Du kan söka dig till vilket team som helst för utredning, inom ramen för det fria vårdvalet, men om det är ett annat team än det som din region har avtal med behöver du själv bekosta resorna.

Listan innehåller de kontaktuppgifter som respektive könsutredningsteam senast uppdaterat oss med.

 

Karlskrona

På den sexologiska mottagningen vid Karlskrona sjukhus finns möjlighet till utredning för personer över 18 år. Transformering inväntar ytterligare information från teamet om remissregler, adress m.m.

 

Linköping

Psykiatriska kliniken
Postadress: Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping


Ansvarig läkare: Nils Thelin

Telefon: 010-103 38 02 (sekreterare)

Besöksadress: Repslagaregatan 6

Teamet tar emot remisser från vårdcentral och från psykiatriska mottagningar. Det går också bra att göra en egen vårdbegäran (egenremiss) om man är över 18 år. En blankett för egenremiss finns här: https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/remiss/

Teamet har tidigare tagit emot personer under 18 år men detta har tillfälligt pausats.

 

Lund, vuxen

Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Lund
Postadress: Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Lund, Baravägen 1, 221 85 Lund
Telefon: 046-17 40 35 och 046-17 42 70 (kurator)
Telefon: 046-17 42 71 (sekreterare)

Teamet tar emot personer folkbokförda i Skåne, Södra Halland, Blekinge och Kronobergs län samt patienter för second opinion.
Remiss från psykiater på hemorten krävs. För den som bor utanför region Skåne krävs även specialistvårdsremiss.
Teamet tar emot remiss från personer som är från 17 år och 6 månader och uppåt.
  
 

Lund, barn & ungdom

KIM (könsidentitetsmottagningen) BUP Lund
Besöksadress samt postadress: Lovisastigen 13, 221 85 Lund
Telefon:  046-174403 (sekreterare Inga Aspen)
 
Ansvarig läkare: Emma Claesdotter Hybbinette
 
Personer yngre än 18 år erbjuds utredning på denna särskilda könsidentitetsmottagning på BUP i Lund. Mottagningen tar emot personer från hela Sverige. Remiss från annan BUP-mottagning krävs.
 
 

Stockholm, barn & ungdom

Mottagningen för könsinkongruens och könsdysfori (KID-mottagningen)

Kontaktperson: Maria Elonen
Telefon: 08-514 527 77
 
Adress:

Mottagning KID
BUP Forsknings- och utvecklingscentrum
Gävlegatan 22, Entré B, våning 8
113 30 Stockholm

Teamet tar emot patienter under 18 år från hela landet.
 Man behöver remiss från annan BUP-mottagning. Mottagningen tar emot personer som är transsexuella (transkillar och transtjejer) och personer som är osäkra på sin könsidentitet. Ickebinära personer erbjuds i dagsläget inte utredning eller könsbekräftande behandling vid detta team.

 

Stockholm, vuxen

ANOVA (tidigare CASM/ENID, Centrum för andrologi och sexualmedicin/Enheten för könsidentitetsutredningar)


Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, våning 4. Vid besök registrerar du dig i ANOVAs egen reception på våning 4.
Ansvarig läkare: Cecilia Dhejne

Telefon: 08-517 73 200. Telefontid vardagar 8:30–10:30.

Postadress: ANOVA Karolinska universitetssjukhuset, Norra Stationsgatan 69, 171 76 Stockholm

Teamet tar emot personer som önskar vård för könsdysfori. Teamet tar emot remiss för personer från 17 år och 9 månader.

För att få en remiss till könsutredning på ANOVA kan man börja med att vända sig till distriktsläkare eller husläkare (läkare på vårdcentral). Ibland kan läkaren själv skriva remiss, ibland behöver man först få en remiss till psykiatrin, där man får träffa en psykiatriker som skriver remiss till ANOVA. Även ungdomsmottagningar kan remittera till ANOVA. Om man redan har kontakt med psykiatrin kan man vända sig till sin vårdgivare där för att få remiss till ANOVA. 

Den som vill kan i många fall göra en egen vårdbegäran (egenremiss). Man kan skriva egenremiss oavsett om man är ickebinär, binär (transsexuell) eller inte vet eller är osäker på sin könsidentitet. Mer information och blankett för egenremiss finns på ANOVA:s hemsida: http://www.anova.se/TMQA.htm

 

Umeå

Könsidentitetsmottagning (KIM), Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus

Kontaktpersoner: Rebecca Larsen (kurator och samordnare)
Telefon: 090-785 64 47 eller 072-561 27 41. 

Katarina Löfgren (sekreterare)
Telefon: 090-785 64 90 måndag–onsdag

Tar emot personer från 18 år. Egenremiss möjlig. Remiss från psykiatriker behövs för att få resan betald om du bor i en annan region. Delar av utredningen kan även göras i Östersund.

För personer under 18 år kan remiss skickas till BUP Umeå. För mer information, kontakta BUP Umeå på 090-785 93 93.

 

Uppsala, barn & ungdom

Akademiska sjukhuset
Könsidentitetsmottagningen för barn och ungdom
Telefon: 018-611 24 10
 
Om man bor i Uppsala län och är under 17 år kan man göra egenremiss till BUP på Akademiska sjukhuset. Om man har börjat utredning på BUP kan man få remiss därifrån till utredningsteamet på Affektiva specialmottagningen strax innan man fyller 17 år.
 
Den senast uppdaterade informationen finns på könsidentitetsmottagningens hemsida: https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-...

 

Uppsala, vuxen

Akademiska sjukhuset
Affektiva specialmottagningen
Kontaktperson: Anja Karinsdotter, kurator och koordinator
Telefon: 018-611 21 06 måndag 08.00–09.00, onsdag–fredag 08.00–09.00

Utredningsteamet på Affektiva specialmottagningen tar emot patienter från 17 år. Remiss från psykiatriker (vuxenpsykiatrin eller barn- och ungdomspsykiatrin) behövs.

Den senast uppdaterade informationen finns på könsidentitetsmottagningens hemsida: https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-...

 

Västra Götalandsregionen

Lundströmmottagningen i Alingsås

Ny adress från augusti 2018: Kungsgatan 5, 441 30 Alingsås 
Ansvarig för mottagningen: Lennart Fällberg, vårdenhetschef
Telefon till mottagningen: 0322-22 67 90. För aktuella telefontider, se Lundströmmottagningens hemsida: http://sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/lundstrommottagningen/

Teamet tar emot personer i alla åldrar som önskar vård för könsdysfori. För att få en remiss till Lundströmmottagningen kan man vända sig till en vårdgivare som man har träffat förut och som har god kännedom om en. Det kan vara till exempel en kurator, en psykolog, en husläkare, en psykiatriker eller personal på en ungdomsmottagning. Det går även bra att skriva en egenremiss, se Lundströmmottagningens hemsida (länk här ovanför) för mer information.

Senast ändrad: 
12 oktober, 2020 - 18:00

Sökformulär