Mastektomi

Med mastektomi menas en operation där man tar bort bröstvävnad för att skapa en plattare bröstkorg. Om man genomgår en könsutredning och får en diagnos där könsdysfori ingår kan man få operationen betald av den allmänna hälso- och sjukvården. I Sverige kan man också göra mastektomi på en del privata plastikkliniker.

Hur går operationen till?

Beroende på hur mycket bröstvävnad man har krävs det olika många operationer. Har man lite bröstvävnad kan det räcka med en operation. Har man mer krävs det ofta två eller tre operationer. Vanligtvis behöver det gå minst 6 månader mellan operationerna.

Det finns olika operationstekniker, och kirurgen som ska operera en brukar bedöma vilken metod som kan ge bäst resultat för just en själv. Målet är att man ska få en plattare bröstkorg som ser ut som en "typiskt manlig" bröstkorg. När man skapar en sådan bröstkorg lämnar kirurgen kvar lite bröstkörtelvävnad eftersom en "typiskt manlig" bröstkorg inte brukar vara helt platt. Om man har andra önskemål på operationen kan man prata om det med kirurgen.

En vanlig metod om man har ganska lite bröstvävnad är att kirurgen tar ut den genom ett snitt runt vårtgården. Då hamnar ärret där och syns inte så mycket. Om man har mer bröstvävnad är det vanligt att man tar ut den genom två parallella snitt. Kirurgen försöker ofta lägga snitten under bröstmuskeln, som ibland kan dölja ärren lite. Hur ärren kommer att se ut beror både på vilken operationsteknik som används och på vilka fysiska förutsättningar man själv har. Det är individuellt hur ens kropp tar hand om sår och bildar ärr. Hur man tar hand om sin kropp efter operationen kan också spela in i hur resultatet blir, men man kan inte alltid påverka resultatet själv. 

Under själva operationen är man sövd och man brukar behöva stanna en natt eller två på sjukhuset, men det beror på hur pass stort ingreppet är. Efter operationen är man sjukskriven i 1–3 veckor. Man har en binder eller ett bröstbandage på sig i omkring 6 veckor, får inte lyfta tungt på minst 3 veckor och ska undvika träning som anstränger överkroppen i 2 månader. Hur lång tid det tar att återhämta sig efter operationen är olika för olika personer. Kirurgen ger en rekommendationer om hur man ska göra efter operationen.

Efter operationen kan man tappa känseln i sina bröstvårtor. Det beror också på vilken operationsteknik som används och på ens egna förutsättningar. Ibland kommer känseln tillbaka efter några månader eller något år, ibland inte. Även känseln i huden kan variera och förändras över tid.

Det kan göra ont eller vara obehagligt att ta på ärren efter mastektomin. Men det kan ibland också bli så att lätt beröring på ärr känns skönt.

Mastektomi i allmänna hälso- och sjukvården

Om man fått en diagnos där könsdysfori ingår får man en remiss till en plastikkirurg vid något av de sjukhus som är specialiserade på att operera just transpersoner. Operationstekniken för att skapa en "typiskt manlig" bröstkorg är inte samma som används för att ta bort bröstvävnad vid till exempel cancer. Det är bara ett fåtal kirurger i Sverige som gör mastektomier för transpersoner. När man får mastektomi genom landstinget kostar inte heller operationen mer än ett vanligt läkarbesök och högkostnadsskyddet gäller. Om man är inlagd på sjukhuset över natten brukar man få betala en mindre summa per natt.

Mastektomi på privata plastikkliniker

Vissa privata plastikkirurger utför mastektomier. Man behöver inte genomgå en könsutredning eller få en könsdysforidiagnos för att bli opererad av en privat plastikkirurg.

Om man gör mastektomi privat behöver man kunna betala för operationen själv. Ofta kostar det omkring 40 000–60 000 kronor.

Kolla upp tidigare operationsresultat

Oavsett om man ska göra mastektomi i den allmänna hälso- och sjukvården eller på en privat plastikklinik kan man be om att få se exempel på resultat av mastektomier som kirurgen har gjort tidigare. Då kan man få en bättre uppfattning om hur det kan se ut efteråt och vad man kan förvänta sig att få för resultat.

Senast ändrad: 
12 mars, 2018 - 13:01

Sökformulär