Mastektomi

Mastektomi är en operation där man tar bort bröstvävnad för att skapa en plattare bröstkorg. Man bör kunna få mastektomi oavsett vilken könsdysforidiagnos man fått och oavsett om man är kille eller ickebinär.

Om man får mastektomi genom den könsbekräftande vården täcks det av högkostnadsskyddet och du betalar inte mer än för ett läkarbesök. Om du behöver ligga kvar på sjukhuset efter operationen betalar du en fast summa per natt. 

I Sverige kan man också göra mastektomi på en del privata plastikkliniker.

Alla vill eller behöver inte göra mastektomi. Det är ens egna behov som ska styra.

Bröstvävnad och hormonbehandling

Om man tar testosteron brukar underhudsfettet minska, muskelmassan öka och huden förändras. Om man vill göra mastektomi kan det vara bra att gå på hormoner ett tag för att se hur kroppen förändras. Men man kan också göra mastektomi tidigare. Om man inte kan eller vill genomgå hormonbehandling kan man också få mastektomi genom den könsbekräftande vården.

Mastektomi i allmänna hälso- och sjukvården

Om man fått en diagnos där könsdysfori ingår får man en remiss till en plastikkirurg vid något av de sjukhus som är specialiserade på att operera just transpersoner. Operationstekniken för att skapa en "typiskt manlig" bröstkorg är inte samma som används för att ta bort bröstvävnad vid till exempel cancer. Det är bara ett fåtal kirurger i Sverige som gör mastektomier för transpersoner. När man får mastektomi genom landstinget kostar inte heller operationen mer än ett vanligt läkarbesök, och högkostnadsskyddet gäller. Om man är inlagd på sjukhuset över natten brukar man få betala en mindre summa per natt.

Hur går operationen till?

Beroende på hur mycket bröstvävnad man har krävs det olika många operationer. Har man lite bröstvävnad kan det räcka med en operation. Har man mer kan det krävas två eller tre operationer. Vanligtvis behöver det gå minst 6 månader mellan operationerna.

Det finns olika operationstekniker, och kirurgen som ska operera en brukar bedöma vilken metod som kan ge bäst resultat för just en själv. Målet är ofta att bröstkorgen ska se mer ut som en ”typiskt manlig” bröstkorg. När man skapar en sådan bröstkorg lämnar kirurgen kvar lite bröstkörtelvävnad eftersom en "typiskt manlig" bröstkorg inte brukar vara helt platt. Ofta minskar man storleken på bröstvårtorna och vårtgårdarna.

Om man har andra önskemål på operationen kan man prata om det med kirurgen. Det kan till exempel vara att man inte vill förminska bröstvårtorna, eller att man vill ta bort bröstvårtorna. 

En vanlig metod om man har ganska lite bröstvävnad är att kirurgen tar ut den genom att lägga snitt runt bröstvårtan. Då hamnar ärret där och syns ofta inte så mycket. Den här typen av mastektomi kan ha namn som periareolar (peri), keyhole och donut. Ibland fettsuger man för att minska bröstvävnaden.

Om man har mer bröstvävnad är det vanligt att man tar ut den genom två parallella snitt. Metoden kallas ofta för double incision. Kirurgen brukar försöka lägga snitten under bröstmuskeln, som ibland kan dölja ärren lite.

Hur ärren kommer att se ut beror både på vilken operationsteknik som används och på vilka fysiska förutsättningar man själv har. Det är individuellt hur ens kropp tar hand om sår och bildar ärr. Hur man tar hand om sin kropp efter operationen kan också spela in i hur resultatet blir, men man kan inte alltid påverka resultatet själv. 

Under själva operationen är man sövd och man kan behöva stanna en natt eller två på sjukhuset, men det beror på hur pass stort ingreppet är och på om det blir några komplikationer, till exempel blödning, efteråt. Efter operationen är man sjukskriven. Läkaren kan skriva ett sjukskrivningsintyg som man kan lämna till skola eller arbetsgivare och där det inte framgår att det är just mastektomi man har gjort.

Vad händer efter en mastektomi?

Efter operationen har man en binder eller ett bröstbandage på sig i omkring 6 veckor. Man får inte lyfta tungt på minst 3 veckor och ska undvika träning som anstränger överkroppen i 2 månader. Hur lång tid det tar att återhämta sig efter operationen är olika för olika personer, och hur länge man behöver vara sjukskriven beror också på vad man har för sysselsättning. Om man till exempel studerar eller har ett arbete där man sitter mycket kan man vara sjukskriven kortare tid än om man har ett fysiskt ansträngande arbete, till exempel. Kirurgen ger en rekommendationer om hur man ska göra efter operationen.

Som med många andra operationer har mastektomi risker. Några komplikationer är blödning, känselförändringar (mer om det nedan) och att man får breda eller upphöjda ärr. En vanlig korrigerande operation som man kan behöva göra efter mastektomi är att ta bort "hundöron" som är hudflikar på sidan av kroppen, nedanför armhålan.

Efter operationen kan man tappa känseln i sina bröstvårtor. Det beror också på vilken operationsteknik som används och på ens egna förutsättningar. Ibland kommer känseln tillbaka efter några månader eller något år, ibland inte. Även känseln i huden kan variera och förändras över tid.

Det kan göra ont eller vara obehagligt att ta på ärren efter mastektomin. Men det kan ibland också bli så att lätt beröring på ärr känns skönt.

Mastektomi på privata plastikkliniker

Vissa privata plastikkirurger i Sverige utför mastektomier. Man ska inte behöva genomgå en könsutredning eller få en könsdysforidiagnos för att bli opererad av en privat plastikkirurg, men det händer att privata plastikkirurger frågar efter det. Det kan handla om att de bedömer hur man mår, oavsett om man är trans eller inte, för att de inte ska operera personer som egentligen skulle behöva någon annan typ av hjälp, och eftersom mastektomi fortfarande är en relativt ovanlig operation inom den privata plastikkirurgin i Sverige kan de vara extra försiktiga med att tillåta operation.  

Om man gör mastektomi privat behöver man kunna betala för operationen själv. Ofta kostar det omkring 40 000–60 000 kronor.

Kolla upp tidigare operationsresultat

Oavsett om man ska göra mastektomi i den allmänna hälso- och sjukvården eller på en privat plastikklinik kan man be om att få se exempel på resultat av mastektomier som kirurgen har gjort tidigare. Då kan man få en bättre uppfattning om hur det kan se ut efteråt och vad man kan förvänta sig att få för resultat.

Senast ändrad: 
13 oktober, 2020 - 10:14

Sökformulär