Juridiskt könsbyte

I Sverige blir alla barn som föds registrerade som antingen kvinnor eller män. Den registreringen är ens juridiska kön, och utifrån den får man ett personnummer där näst sista siffran är jämn för juridiska kvinnor och ojämn för juridiska män. I ens pass står det även en bokstav som visar ens juridiska kön: K/F för kvinnor och M för män. I Sverige kan man idag inte ha något annat juridiskt kön än man eller kvinna.

Hur gör man för att byta juridiskt kön?

Om man fått diagnosen transsexuell har man möjlighet att byta personnummer och juridiskt kön. Det gör man genom att fylla i och skicka in en blankett till Socialstyrelsens rättsliga råd. Blanketten finns på Socialstyrelsen hemsida. Man behöver även skicka med ett speciellt läkarintyg (som skrivs av ens ansvariga utredare) och ett personbevis. På samma blankett kan man även ansöka om underlivskirurgi. Vissa team vill att man kommer in för att fylla man i ansökan tillsammans med läkaren. Sedan skickar teamet in ansökan tillsammans med läkarintyget. I andra fall fyller du själv i ansökan men ber teamet sända dig ett läkarutlåtande som du kan bifoga ansökan. Vissa team tar betalt för att skriva det utlåtandet. 

För att ansökan ska kunna godkännas måste man ha fått diagnosen transsexuell, fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Om man är registrerad partner behöver man omvandla partnerskapet till ett äktenskap innan man skickar in ansökan. Oftast behöver man ha varit i kontakt med den könsbekräftande vården i minst 2 år för att Rättsliga rådet ska godkänna ansökan. 

Rättsliga rådet handlägger sedan ens ansökan. Hur fort det går beror på hur många andra ansökningar de fått in. Rättsliga rådet kommer sedan att posta beslutet till tre olika personer: till dig, till ditt utredningsteam och till Skatteverket. Om du har beviljats ett nytt juridiskt kön kommer Skatteverket att kontakta dig kort efter att beslutet fattats. Det är Skatteverket som sköter det praktiska kring ditt nya personnummer. Det är inte förrän Skatteverket skött administrationen och skickat dig ett papper med ditt nya personnummer som du har ett nytt juridiskt kön. Du behöver även ta ställning till om du vill ha en sekretessmarkering på ditt gamla personnummer.

Nedan kan du läsa mer om praktiska saker som kan vara viktiga att tänka på i samband med att man ändrar sitt juridiska kön.

Alla ändrar inte sitt juridiska kön

De senaste åren har det inkommit omkring 190 ansökningar per år till Socialstyrelsen från personer som vill ändra juridiskt kön. Det är fler än så som får någon typ av könsdysfori-diagnos, men alla vill inte ändra juridiskt kön. För många finns inte heller något juridiskt kön som speglar ens könsidentitet. Som ickebinär finns ännu inget tredje könsneutralt juridiskt alternativ. Tidigare valde många att inte byta juridiskt kön eftersom man inte ville gå med på sterilisering. Efter att tvångssteriliseringarna upphörde år 2013 märktes genast en markant ökning av antalet ansökningar. Tidgare var siffran mycket lägre än nuvarande 190 ansökningar/år.

Underlivskirurgi

Det är en möjlighet men inte ett krav att genomgå underlivskirurgi i samband med juridiskt könsbyte. Tidigare betraktades underlivskirurgi som ett krav för transtjejer, men ska inte göra det längre. Utredningsteamen rekommenderar ändå att man ansöker om underlivskirurgi samtidigt som man ansöker om att ändra juridiskt kön, om inte annat bara för att ha tillståndet klart ifall man vill ha underlivskirurgi någon gång i framtiden. Ansökan görs då på samma blankett som den för att byta juridiskt kön.

En del vill eller kan av medicinska skäl inte genomgå en så pass stor operation som underlivskirurgi. Många är nöjda med sin kropp och känner inte att de skulle bli nöjdare av operationen. Hur ens kropp ser ut ska inte avgöra om man får ändra juridiskt kön eller ej.

Juridiskt könsbyte för andra transpersoner?

Möjligheten att byta juridiskt kön finns endast för personer som fått diagnosen transsexualism. Om man är ickebinär och fått en annan könsdysfori-diagnos än transsexualism går det i praktiken inte att ändra sitt juridiska kön.

Viktigt att tänka på

Det finns en hel del praktiska saker att tänka på i samband med att man ändrar sitt juridiska kön. En del utredningsteam ger dig en lista med olika instanser du bör kontakta. Här är några saker som kan vara bra att veta:

  • Du behöver ett nytt ID med ditt nya personnummer. Du kan ansöka om pass/nationellt ID-kort hos polisen. Eftersom din gamla legitimation är ogiltig behöver du ta med dig en person som kan styrka din identitet och som i sin tur kan visa godkänd legitimation. Det kan t.ex. vara sambo, make/maka, förälder, myndigt syskon, myndigt barn, arbetsgivare (minst ett års anställningstid), mor- eller farförälder, familjehemsförälder eller god man. Du kan även besöka ett kontor där Skatteverket kan utfärda nytt ID. Även körkort behöver förnyas.

  • Olika bankkontor har olika regler för vad som gäller men oftast behöver man stänga ner sina gamla konton och öppna upp nya. Det behövs även nytt BankID. Ibland kräver banken att du ska uppvisa ett giltigt nytt ID innan du kan ändra dina konton. Det kan därför vara bra att ta ut en del kontanter precis innan man ändrar sitt personnummer. Många för även över en större summa pengar till en vän eller partner för att kunna betala räkningar eller få tillgång till kontanter under den/de veckor processen sker. Kontrollera även att eventuella autogiron, pensionssparande, lån och liknande hamnat rätt. Om du har konton/lån tillsammans med en annan person behöver den vara med på mötet med banken.

  • Många upplever problem med överföring av recept samt högkostnadskydd. Det är tyvärr inte ovanligt att man behöver börja om en ny högkostnadsperiod. Recept behöver ofta förnyas genom att man själv tar kontakt med den/de läkare som skrivit ut ens recept. De ställer då ut nya recept på rätt personnummer. Om man har frikort inom hälso- och sjukvården ska ens mottagning kunna överföra uppgifterna till det nya personnumret.

  • De flesta myndigheter som exempelvis CSN uppdaterar sina register automatiskt men det kan vara bra att kontrollera så att allt blivit rätt om du exempelvis har kontakt med Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Kom ihåg att du kommer inte kan logga in på de sidor som kräver BankID innan du fått ditt nya BankID.

  • Det kan vara bra att göra en lista över alla företag du är kund hos och andra du har kontakt med. Du behöver själv kontakta bostadsförmedling, mobilföretag, fackförbund, hyresvärd/bostadsrättsförening, arbetsgivare, försäkringsbolag, olika förmånsklubbar och liknande. Oftast räcker det med att mejla in ett foto av ditt intyg från Skatteverket som visar kopplingen mellan ditt gamla och nya personnummer.

  • Kontakta högskola/skola för att få nya examensbevis med rätt personnummer.
Senast ändrad: 
12 mars, 2018 - 13:00

Sökformulär