Hormonblockerare

Om man är under 18 år och är i kontakt med den könsbekräftande vården kan man få hormonblockerare, som även kallas stopphormoner. Hormonblockerare är en medicin som gör att kroppen inte börjar producera mängder av hormon som påverkar kroppen i en riktning man inte vill. En pausknapp för puberteten, skulle man kunna säga.

I praktiken innebär det att man, beroende på vilken kropp man har, inte utvecklar så mycket bröstvävnad och att man förmodligen inte får blödningar (om ens kropp huvudsakligen skulle producera östrogen om man inte tar hormonblockerare), eller att man inte får hår i ansiktet och att rösten inte förändras så mycket (om ens kropp huvudsakligen skulle producera testosteron om man inte tar hormonblockerare).

För att kunna ge hormonblockerare till unga personer ställer vården ibland en preliminär könsdysforidiagnos. En preliminär diagnos innebär att det är troligt, men inte helt säkerställt, att man har könsdysfori. Då använder man hormonblockerare för att kunna ställa en säker diagnos – om man mår bättre av medicinen stärker det troligheten att det handlar om könsdysfori.

Hormonblockerare tar man bara under en period: från ungefär 16 års ålder kan man istället få hormoner som påverkar kroppen så att man får en pubertetsutveckling som stämmer överens med ens könsidentitet. 

Om man kommer fram till att man inte har könsdysfori, eller om man inte vill börja ta hormoner (testosteron eller östrogen), behöver man avbryta behandlingen med hormonblockerare så att kroppens egen hormonproduktion kommer i gång. Hormonblockerare är säkra och har få biverkningar om man tar dem under en begränsad tid och har kontakt med endokrinolog (hormonläkare) under tiden för att följa upp hur ens kropp reagerar på hormonblockerarna. Om man skulle vara utan testosteron eller östrogen under en längre tid kan det påverka bland annat skelettet så att det blir skört.

För hormonblockerare finns ingen åldersgräns. När och om man kan använda hormonblockerare beror i stället på ens egna kroppsliga förutsättningar. Ofta sätter man in hormonblockerare i vissa stadier av puberteten. Kroppens egen pubertet måste komma i gång lite grann för att det ska gå att använda hormonblockerare.

Även personer över 18 år kan i vissa fall få hormonblockerare. En del går till exempel på en låg dos av testosteron i kombination med hormonblockerare. Personer som tar östrogen kan också ta testosteronblockerare, som hejdar kroppens egen produktion av testosteron.

Senast ändrad: 
20 december, 2018 - 12:20

Sökformulär