Hormoner

Om man är transperson och vill ha hormoner som östrogen eller testosteron i Sverige krävs det att man har en könsdysfori-diagnos (transsexualism eller könsidentitetsstörning utan närmare specifikation). Det krävs alltså att man går en könsutredning.

Hormonbehandlingen brukar man få börja med efter ungefär 6-12 månader av utredning. Då skickar utredaren en remiss till en hormonläkare, en så kallad endokrinolog, eller till en gynekolog. Det brukar vara några månaders väntetid innan man får komma dit. Det är i regel de som skriver ut recept på hormoner och som anpassar dosen till rätt nivå.

Vissa effekter av hormonbehandling är permanenta, andra går tillbaka om man avslutar behandlingen. För att ha kvar alla effekter måste man alltså fortsätta behandlingen genom hela livet.

Om du är under 18 år

Om man är under 18 år och inte har kommit i puberteten när man fått sin diagnos kan man få hormonblockerare, som även kallas för stopphormoner. Det är ett sätt att ”pausa” puberteten så att kroppen inte utvecklas på sätt som känns helt fel för en. När man är 16 år kan man sedan få börja med hormoner och få en pubertetsutveckling som stämmer överens med ens könsidentitet.

Du väljer själv

Alla vill inte ha hormonbehandling eller kan av olika medicinska skäl inte ta hormoner. Det är upp till en själv vilken behandling man vill ta emot, och det finns inga krav på att ta emot viss behandling bara för att den finns. En del går på hormonbehandling under en period och avslutar den sedan. Enda undantaget är om du genomgått underlivskirurgi och opererat bort de delar av kroppen som producerar eget könshormon: då måste könshormon tillföras för att du ska må bra.

Senast ändrad: 
12 mars, 2018 - 13:01

Sökformulär