Hormoner

I den här texten använder vi några medicinska begrepp för kroppsdelar som man fötts med.

Om man är transperson och vill ha hormoner som östrogen eller testosteron i Sverige krävs det att man har en könsdysforidiagnos. Det krävs alltså att man går en könsutredning.

Hormonbehandlingen brukar man få börja med efter ungefär 6-12 månader av utredning. Då skickar utredaren en remiss till en hormonläkare, en så kallad endokrinolog, eller till en gynekolog. Det brukar vara några månaders väntetid innan man får komma dit. Det är i regel endokrinolog eller gynekolog som skriver ut recept på hormoner och som anpassar dosen till rätt nivå.

Vissa effekter av hormonbehandling är permanenta, andra går tillbaka om man avslutar behandlingen. För att ha kvar alla effekter måste man alltså fortsätta behandlingen genom hela livet, men om man vill avbryta en hormonbehandling går det bra så länge man har kvar de delar som producerar kroppens egna hormoner (det som medicinskt kallas könskörtlar: testiklar eller äggstockar).

Om du är under 18 år

Om man är under 18 år och är i kontakt med den könsbekräftande vården kan man ofta få hormonblockerare, som även kallas för stopphormoner. Det är ett sätt att ”pausa” puberteten så att kroppen inte utvecklas på sätt som känns fel. Det går också att få annan medicinering som tar bort blödningar (det som kan kallas mens). När man är runt 16 år kan man vanligtvis – efter att diagnos har ställts och om man själv vill – börja med hormoner i form av antingen testosteron eller östrogen ihop med testosteronhämmare och få en pubertetsutveckling som stämmer överens med ens könsidentitet. Åldersgränsen för att få börja med testosteron eller östrogen varierar dock mellan de olika utredningsteamen. 

Du väljer själv

Alla vill inte ha hormonbehandling eller kan av olika medicinska skäl inte ta hormoner. Det är upp till en själv vilken behandling man vill ta emot, och det finns inga krav på att ta emot viss behandling bara för att den finns. En del går på hormonbehandling under en period och avslutar den sedan. Det går bra att göra det om man inte genomgått underlivskirurgi och opererat bort de delar av kroppen som producerar eget könshormon: då måste könshormon tillföras för att man ska må bra. Om man vill avbryta hormonbehandling eller ändra dos bör man göra det i samråd med sin endokrinolog/gynekolog.

Kan man få hormoner utan diagnos?

Det är inte möjligt att få hormoner via landstinget utan att först ha fått en könsdysforidiagnos. Det går inte heller att få hormonbehandling i privat vård i Sverige. 

En del tar hormoner på egen hand, något som ofta kallas att självmedicinera. Det finns risker med att ta hormoner utan att ha fått dem utskrivna av endokrinolog eller gynekolog och utan att gå på regelbundna läkarkontroller. Om man mår väldigt dåligt kan det kännas värt att ta de riskerna, men även då är det viktigt att man försöker tänka på sin egen hälsa på längre sikt och är väl medveten om riskerna som finns.

Hormonbehandling kan öka risken för att få vissa sjukdomar. Det här är i de allra flesta fall ingen fara om man får hormoner utskrivna till sig själv och tar dem på det sätt som ens läkare säger att man ska, och riskerna är desamma som om kroppen själv skulle producera hormonerna. Men det kan vara svårt att avgöra vad som är rätt dos och rätt läkemedel för en själv, och det kan finnas ärftliga sjukdomsrisker som spelar in. Det är inte jättevanligt att man blir allvarligt sjuk av att självmedicinera, men det kan hända. Även om man inte blir akut sjuk kan kroppen påverkas av självmedicinering på sätt som gör att man blir sjuk  eller mår sämre längre fram.

En annan risk med självmedicinering är att det i många fall är olagligt. Det har att göra med att man i Sverige behöver ha ett särskilt tillstånd för att sälja läkemedel och att man inte får köpa läkemedel från någon som inte har tillstånd att sälja dem. Medel som innehåller testosteron klassas också som dopning i Sverige. Det innebär att man kan dömas till böter eller fängelse om man köper, använder eller över huvud taget har testosteron utan att ha fått det utskrivet till sig själv av läkare, eller om man säljer, byter eller ger bort medel som innehåller testosteron om man inte har det nödvändiga tillståndet.

Om man beställer hormoner över nätet kan man aldrig säkert veta vad man får. De hormoner man får kan vara verkningslösa, ge motsatt effekt eller göra en svårt sjuk. Om man får eller köper hormoner av någon som fått dem utskrivna ska man komma ihåg att den dos och det läkemedel som passade den personen inte nödvändigtvis passar en själv. De som får hormoner via landstinget går på regelbundna hälsokontroller och dosen anpassas individuellt, för att se till att man mår de effekter man vill ha och så få oönskade effekter som möjligt.

Om du tar hormoner på egen hand: Se till att gå på regelbundna läkarkontroller. Du kan bli allvarligt sjuk av att självmedicinera. Om du genomgår könsutredning bör du berätta för din endokrinolog att du självmedicinerar. Du är troligen inte den första hen träffar som gör det, och läkaren kan se till att du får göra de kontroller och tester som behövs för att säkerställa att du mår bra.

Högre doser innebär inte automatiskt bättre effekt. Effekten av hormoner är svårberäknelig och de kan ha biverkningar som blir allvarliga om man tar hormonerna på fel sätt. Endokrinologer är utbildade läkare som är experter på att hitta rätt dos för dig. För att de ska kunna göra det är det också avgörande att läkaren får veta om du tillför hormoner på egen hand. Tveka inte att prata med en läkare om du har några frågor, funderingar eller oro kring detta.

Senast ändrad: 
13 oktober, 2020 - 10:14

Sökformulär