Byta namn

En ny lag om personnamn från 1 juli 2017

Från och med 1 juli 2017 är det Skatteverket som tar emot alla ansökningar om att byta namn. Tidigare behövde man ibland ansöka till Patent- och registreringsverket om att byta namn, men det gäller inte längre.

Hos Skatteverket kan man ansöka om att lägga till, byta ut och stryka förnamn nästan helt som man själv vill. Man kan byta förnamn flera gånger, och man behöver inte behålla något förnamn man haft tidigare.

Det kostar 250 kronor att byta förnamn.

Här finns information om hur man kan byta förnamn, och blankett som man fyller i för namnbyte: Skatteverket – Byta förnamn

Det finns några få undantag som gäller vilka förnamn man får ha. Om man är under 18 år behöver man vårdnadshavares godkännande för att byta förnamn. Man måste ha minst ett förnamn. Man får inte ha ett förnamn som kan uppfattas som stötande eller som kan leda till obehag för en, eller ett förnamn som kan uppfattas som ett efternamn.

Om man vill ha flera förnamn, så kallas alla namnen juridiskt sett för förnamn. Den juridiska termen för det förnamn man kallas är tilltalsnamn. I dagligt tal säger man ibland "mellannamn" om förnamn som inte är ens tilltalsnamn, men juridiskt sett är mellannamn ett slags efternamn som det finns särskilda bestämmelser för. Hos Skatteverket utgår informationen från de juridiska termerna. Om man vill ha flera förnamn ansöker man alltså om förnamnsbyte hos Skatteverket.

Vilket namn man vill?

Fram till år 2009 fick man i Sverige inte ha så kallat könskonträra förnamn, alltså förnamn som anses typiska för ett annat juridiskt kön än ens eget. Detta ändrades hösten 2009 och idag får myndiga personer själv välja sina förnamn oavsett juridisk könstillhörighet. 

Innan dess fanns det på en lista hos Patent- och registreringsverket omkring 100 förnamn som ansågs som könsneutrala (minst 50 juridiska män och minst 50 juridiska kvinnor skulle bära namnet), och många transpersoner valde ett förnamn från den listan. 

År 2012 bestämde Patent- och registreringsverket att personer som fyllt 12 år, men är under 18 år, också får byta förnamn till "könskonträra" namn, om alla ens vårdnadshavare samtycker till det.

Senast ändrad: 
12 mars, 2018 - 13:01

Sökformulär