Hjälpmedel

Här hittar du information om olika hjälpmedel som man kan använda för att forma och förändra kroppen tillfälligt. Det är metoder som många använder för att lindra könsdysfori, känna könseufori, passera (att uppfattas av andra i enlighet med sin könsidentitet) eller motverka psykisk ohälsa. Några metoder är förknippade med risker som det är bra att vara påläst och medveten om för att kunna ta hand om sin kropp på de bästa sätt man kan.

Senast ändrad: 
25 maj, 2018 - 11:37

Sökformulär