Transhistoria

Här har vi samlat några viktiga årtal i Sveriges transhistoria under senare delen av 1900-talet. Personer som brutit mot normer för kön på något sätt har alltid funnits, men normer för kön har sett olika ut beroende på tid och plats. De begrepp vi använder idag är relativt nya. Det var först vid 1900-talets början som begrepp som ”transvestit” och ”transsexuell” började användas. Begreppet ”transperson” började användas av hbt-rörelsen under 1990-talet. Ordet fyllde ett viktigt behov: man behövde ett enkelt, samlande ord för personer som bryter mot normer för kön och könsidentitet för att till exempel kunna driva rättighetsfrågor. ”Intergender” kom ännu senare och blev etablerat i Sverige först i början av 2000-talet.

1962: Klubben Transvestia bildas i Sverige. Medlemmarna var bland andra transvestiter och transsexuella.

1966: Transvestitföreningen FPES (Full Personality Expression Sweden) bildas.

1972: Sverige blir det första landet i världen som erbjuder möjligheten att byta juridiskt kön efter utredning. Samma år började även behandling med hormonterapi och operationer att erbjudas i Sverige.

1979: Patientföreningen Benjamin bildas, Sveriges första organisation för transsexuella.

2001: På RFSL:s kongress beslutar man att transpersoner ska inkluderas i RFSL:s målgrupp.

2003: RFSL Ungdom blir en egen organisation.

2007: Transgender Day of Remembrance uppmärksammas för första gången den 20 november. Syftet är att genom exempelvis manifestationer påminna om att transpersoner i hela världen utsätts för hatbrott och mördas just för att de är transpersoner.

2007: Föreningen KIM (Kön Identitet Mångfald) bildas. Föreningen vänder sig till alla transpersoner och har som syfte att arbeta för transpersoners rättigheter.

2008: RFSL Ungdom får pengar från Allmänna Arvsfonden för att jobba särskilt med transungdomar i projektet "Transformering".

2008: RFSL Ungdoms rapport ”Är du kille eller tjej?” – en intervjustudie om unga transpersoners livsvillkor släpps.

2009: RSFL Ungdom arrangerar det första sommarlägret som är endast för transungdomar.

2009: Könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till som diskrimineringsgrund. Transpersoner inkluderas från och med nu i svensk diskrimineringslagstiftning.

2009: Socialstyrelsen avskaffar diagnosen transvestism – transvestiter anses inte längre ha en psykisk störning.

2009: Namnlagens tillämpning ändras så att alla myndiga personer får ha vilket namn de vill, oavsett juridiskt kön.

2009: I och med att äktenskapslagen blir könsneutral 2009 måste olikkönade gifta par där den ena vill byta juridiskt kön inte längre skilja sig. Fram tills nu hade det varit ett krav att den som ville byta juridiskt kön skulle vara ogift. Om ett samkönat par där den ena vill byta juridiskt kön har ett registrerat partnerskap måste det registreras om som äktenskap innan man byter det juridiska könet.

2010: RFSL Ungdom lanserar hemsidan transformering.se den 15 april 2010. Hemsidan syftar till att samla aktuell information och kunskap om rättigheter, vård och bemötande kopplat till trans. 

2010: En transdag blir ett stående inslag på HBTQ-festivalen i Göteborg

2010: Socialstyrelsen utreder könsutredningarna och kommer fram till att det finns flera fel och brister, bland annat får man väldigt olika vård beroende på var man bor och hur gammal man är. Bättring utlovas. 

2012: Patent- och registreringsverket avgör att personer som fyllt 12 år (men är under 18 år) får ha vilket namn de vill, så länge alla vårdnadshavare samtycker till det.

2012: Kammarrätten slår fast att kravet på att den som vill byta juridiskt kön måste vara steril och inte får ha sparade könsceller strider mot Europakonventionen och svensk grundlag. Från och med januari 2013 tvångssteriliseras inte längre transsexuella, även om kravet fortfarande står kvar i lagen.

2013: Från och med den 1 januari måste den som vill byta juridiskt kön i Sverige inte längre vara svensk medborgare. Däremot måste man vara folkbokförd i Sverige.

2013: Den 24 juni lämnar RFSL och RFSL Ungdom tillsammans med KIM, FPES och Diskrimineringsbyrån Uppsala in ett krav på skadestånd till Justitiekanslern,  vilket är den myndighet i Sverige som ser till att andra myndigheter följer svensk lag. Mer än 100 personer begär skadestånd för att de blivit steriliserade mot sin vilja i samband med könsutredning.

2013: Den 1 juli stryks kravet på sterilisering ur könstillhörighetslagen.

2016: Den 27 april meddelar regeringen att de tagit initiativ till en ny lag som ska ge ersättning till personer som tvångssteriliserats mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013 i enlighet med könstillhörighetslagen. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 maj 2018. 

2017: RFSL blir samarbetspartner med RFSL Ungdom gällande transformering.se! Hemsidan och stöd- och infomejlen riktar sig nu till alla åldrar. 

2017: Den statliga utredningen "Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor SOU 2017:92" kartlägger transpersoners livsvillkor i Sverige. Utredningen är över 900 sidor lång och innehåller en mängd konkreta förslag som ska förbättra transpersoners hälsa, villkor och liv.

2018: Lagen som ger ersättning till tvångssteriliserade transpersoner träder i kraft 1 maj 2018. Alla som beviljas ersättning får samma belopp: 225 000 kr.

2018: Den 16 maj fattar riksdagen beslut om att skydda transpersoner mot hatbrott, olaga diskriminering och förolämpning. Det innebär att transpersoner inkluderas och erkänns i en svensk grundlag för första gången. Samtidigt tas även ett första beslut för att inkludera transpersoner i lagen om hets mot folkgrupp. Förbud mot olaga diskriminering, förolämpning samt straffskärpningsregeln vid hatbrott mot transpersoner föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Efter riksdagsvalet krävs ytterligare ett beslut för att ändringen i tryckfrihetsförordningen gällande hets mot folkgrupp ska kunna antas. Denna förändring föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Senast ändrad: 
17 maj, 2018 - 11:10

Sökformulär