Intersex

Intersex (ibland omnämnt som sexualism) är en samlingsterm för medicinska diagnoser som man kan få om ens kropp inte går att könsbestämma enligt samhällets normer för kön. Normer som innebär att det finns bestämda uppfattningar om vilka egenskaper en "typisk killkropp" eller en "typisk tjejkropp" har.

Att ha en intersexvariation är inte samma sak som att vara transperson. Att vara transperson handlar om könsidentitet och/eller könsuttryck, medan intersexvariationer handlar om egenskaper hos en persons kropp. 

Intersexualism kallas ibland för DSD, Disorder of Sex Development,. Många tycker att "disorder" (störning) är ett dåligt begrepp, eftersom "störning" brukar ses som något negativt i samhället, och vill inte använda det om sig själva. Ett annat sätt att utläsa DSD är att det står för Differences of Sex Development. Alltså variationer i de delar som gör att en kropp brukar könas som en typisk tjejkropp eller typisk killkropp, som kromosomer, hormonnivåer och yttre och inre könsorgan.

Flera olika tillstånd

Det finns flera intersexvariationer, och de ser väldigt olika ut. Ett exempel är Complete Androgen Insensitivity Syndrome (CAIS). CAIS innebär att man har en kropp som till det yttre ser ut som en typisk tjejkropp och där de inre könsorganen inte ser ut som man förväntar sig av den typen av kropp. Det kan vara så att man har en slida och blir tilldelad "kvinna" som juridiskt kön när man är nyfödd, och har testiklar inne i kroppen.

En del intersexvariationer har att göra med kromosomer. Istället för att ha XX-kromosomer eller XY-kromosomer, som är vanliga kombinationer, har man kanske kromosomkombinationen XXY.

Det kan också handla om att det yttre könsorganet på ett nyfött barn inte går att definiera som en typisk snopp eller typisk snippa. Det är i de flesta fall inte farligt för barnet, och då finns det inga medicinska skäl att ändra på könsorganet. Ändå får ungefär 10–20 barn per år i Sverige genomgå kirurgi för att få en mer typisk snippa eller typisk snopp. Sedan registreras barnet med det juridiska kön som anses matcha den opererade kroppen.

Alla intersexvariationer märks inte när man är nyfödd. En del märker att de har en intersexvariation när de kommer i puberteten och kroppen inte förändras som man förväntat sig. Andra får veta det när de försöker bli gravida eller göra någon annan gravid, och går igenom en utredning för att ta reda på varför de inte får barn på det sättet.

Beroende på hur man definierar intersex kommer man fram till lite olika siffror, när man uppskattar hur vanligt det är med intersexvariationer. En vanlig uppskattning är att 0,5–2 procent av alla barn som föds har någon form av intersexvariation.

Skillnader och likheter med trans

Om man har en intersexvariation är det ett medfött tillstånd som har med ens fysiska kropp att göra. Att ha en intersexvariation är alltså inte samma sak som att vara transperson. Ofta nämner man ändå intersex i samband med att man pratar om transfrågor. Det beror på att det finns frågor som rör både transpersoner och personer med intersexvariationer. Till exempel rätten att inte bli opererad om man inte vill det och att man ska få bestämma över sin egen kropp. Personer med intersexvariationer och transpersoner kan också påverkas på många liknande sätt av heteronormen, tvåkönsnormen och cisnormen. En person med intersexvariation kan så klart även vara transperson.

För mer info, se INIS - Intersexuella i Sverige

Här kan du läsa mer om intersex och intersexaktivism: Intersex/intersexxy

Senast ändrad: 
4 april, 2019 - 14:07

Sökformulär