Vad är trans?

"Trans" är en förkortning för transperson, som är ett paraplybegrepp för personer som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön en tilldelades vid födseln och som bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då.

Begreppet transpersoner inbegriper människor som inte är antingen kvinna eller man (till exempel bigender, genderqueer, ickebinär, intergender), personer som vill korrigera sin kropp och byta juridiskt kön (transsexuell), människor som använder kläder och andra attribut som brukar anses typiska för ett annat än ens eget kön (crossdresser, transvestit), artister som överdriver könskodade attribut när de uppträder (drag) och personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön (som agender, ickebinär, neutrois, nongender).

Könsidentitet

Trans handlar om könsidentitet och/eller könsuttryck. Det vill säga att det rör vilket eller vilka kön man känner sig som, eller om man inte känner sig som något kön alls. Det kan också handla om hur man väljer att uttrycka sig.

Att vara transperson är inte en sexuell läggning. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat som bäst beskriver ens sexuella identitet eller hur en känner sexuellt och/eller romantiskt för andra personer. Vem eller vilka man tänder på, vem eller vilka man blir kär i och vilket kön man själv har är ju olika saker.

Man bestämmer själv om man vill definiera sig som transperson: ingen annan kan säga åt en att man är trans. Det är en själv som vet vilket kön man har och det som avgör vilket kön en person har är just hur man själv känner, vad man har för könsidentitet. 

Personliga definitioner

Många kallar sig kille, man, kvinna, tjej utan att sätta ”trans-” framför. Också om man kallar sig transtjej, transkvinna, transkille, transman, så är det könsidentiteten som avgör. En transtjej är en tjej som när hon föddes fick det juridiska könet ”man” och en transkille är en kille som fick juridiskt kön ”kvinna” när han var nyfödd. 

Om man inte identifierar sig som antingen kille eller tjej kan man sakna självklara ord för vad man är ifråga om kön. Istället kanske man identifierar sig som en person, en människa, ett namn eller något annat. Man får känna efter själv vad som känns bra. De könsidentiteter som ryms under paraplybegreppen intergender, ickebinär och genderqueer – till exempel bigender och transgender – betyder olika saker för olika personer. Man är alltså ganska fri att själv bestämma vad det ska innebära.

Könsutredning

Många transpersoner vill göra en könsutredning för att få en könsdysfori-diagnos. Det är diagnoser man bara kan få om man själv har bett om det. En vanlig anledning till att vilja ha någon av diagnoserna är att de kan ge en tillgång till behandling med exempelvis hormoner och/eller operationer. Det finns tre olika typer av könsdysfori-diagnoser och den enda skillanden mellan dem är att det är just diagnosen transsexualism som krävs för att få ändra jurdiskt kön och genomgå underlivskirurgi. Förutom dessa två delar ger de olika diagnoserna tillgång till samma typ av behandling.

En del som genomgått en könsutredning som främst transsexuell ser sig inte som transperson eller transsexuell efteråt. Vissa definierar sig som "man" eller "kvinna" och inget annat.  Andra kan säga att man har transsexuell bakgrund eller är före detta transsexuell. 

Andra sätt att vara trans

Det finns också många sätt att vara trans på som inte har tagits upp i denna text. Om man känner sig osäker på sin könsidentitet eller inte tycker att någon könsidentitetskategori passar på en själv så kan man också kalla sig transperson.

Senast ändrad: 
11 augusti, 2017 - 15:11

Sökformulär