Vad är trans?

"Transperson" är ett paraplybegrepp som samlar en mängd identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig med begreppet trans. Transperson kan alltså den person kalla sig som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet. Trans (som i "att vara trans") används med samma betydelse. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes och som bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då.

Begreppet transpersoner inbegriper människor som vill förändra sin kropp och/eller ändra juridiskt kön (transsexuella och en del ickebinära personer), personer som inte är vare sig kvinna eller man (till exempel bigender, genderqueer, ickebinär, intergender), människor som använder kläder och andra attribut som brukar anses som typiska för ett annat kön än det man blivit tilldelad (crossdresser, transvestit) och personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön (till exempel agender, ickebinär, neutrois, nongender). Ibland räknas även artister som överdriver könskodade attribut när de uppträder (drag) in under transpersons-paraplyet. 

Trans har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet. Trans är alltså inte en sexuell läggning.

Många transpersoner, men inte alla, upplever könsdysfori. Könsdysfori betyder att man lider av, eller upplever hinder i sin vardag på grund av, att ens könsidentitet inte stämmer överens med det kön man blev tilldelad vid födseln.

Könsidentitet och könsuttryck

Trans handlar om könsidentitet och/eller könsuttryck. Det vill säga vilket eller vilka kön man känner sig som, eller om man inte känner sig som något kön alls. Det kan också handla om hur man väljer att uttrycka sitt kön med kläder, kroppspråk, frisyrer m.m.

Att vara transperson är inte en sexuell läggning. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell, queer eller något annat som bäst beskriver ens sexuella identitet eller hur en känner sexuellt och/eller romantiskt för andra personer. Vem eller vilka man tänder på, vem eller vilka man blir kär i och vilket kön man själv har är olika saker.

Man bestämmer själv om man vill definiera sig som transperson: ingen annan kan säga åt en att man är trans. Det är en själv som vet vilket kön man har och det som avgör vilket kön en person har är just hur man själv känner, vad man har för könsidentitet. Det varierar när i livet man kommer på att man är transperson: en del vet det från tidig ålder, för andra kommer insikten i samband med pubertet och för somliga sker det i vuxen ålder.

Personliga definitioner

Många kallar sig kille, man, kvinna, tjej utan att sätta ”trans-” framför. Också om man kallar sig transtjej, transkvinna, transkille, transman, så är det könsidentiteten som avgör. En transtjej är en tjej som fick det juridiska könet ”man” när hon föddes och en transkille är en kille som fick det juridiskt könet ”kvinna” när han var nyfödd. 

Om man inte identifierar sig som antingen kille eller tjej kan man sakna självklara ord ifråga om kön. Istället kanske man identifierar sig som en person, en människa, ett namn eller något annat. Man får känna efter själv vad som känns bra. Könsidentiteter som exempelvis intergender, ickebinär och genderqueer betyder olika saker för olika personer. Man är alltså fri att själv bestämma vad det innebär för en själv.

Könsutredning

Många transpersoner vill göra en könsutredning för att få en könsdysfori-diagnos. Det är diagnoser man bara kan få om man själv har bett om det. En vanlig anledning till att vilja ha någon av diagnoserna är att de kan ge en tillgång till könsbekräftande behandling, som hormoner, kirurgi, röstträning och olika hjälpmedel. Det finns tre olika typer av könsdysfori-diagnoser och den enda skillnaden mellan dem är att det är diagnosen "transsexualism" som krävs för att få ändra juridiskt kön och genomgå underlivskirurgi. Förutom dessa två delar ger de tre olika diagnoserna tillgång till samma typer av behandling.

Alla transpersoner vill inte förändra sin kropp eller göra en könsutredning.

Andra sätt att vara trans

Det finns också många sätt att vara trans på som inte har tagits upp i denna text. Om man känner sig osäker på sin könsidentitet eller inte tycker att någon könsidentitetskategori passar på en själv så kan man också kalla sig transperson.

Senast ändrad: 
18 mars, 2019 - 14:26

Sökformulär