Ungdomsdialog om könsidentitet och vård vid könsdysfori

Inlägget är information från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och Barnombudsmannen (BO).

Är du under 18 år och vill dela med dig av dina erfarenheter och tankar om könsidentitet och vård och behandling av könsdysfori?

Barn och unga har egna rättigheter. En sådan rättighet är rätten att få komma till tals. Andra rättigheter handlar till exempel om hälsa och att inte bli diskriminerad.

Vi önskar din hjälp!
Barnombudsmannen och Statens medicinsk-etiska råd anordnar en ungdomsdialog för att höra hur du tänker kring könsidentitet och vård och behandling av könsdysfori. Några exempel på frågor:

  • Upplever du att barn och ungdomars åsikter respekteras inom vården?
  • Ser du några dilemman med utredning och behandling vid könsdysfori såsom det ser ut idag?

Genom att lyssna på dig kan vi tillsammans förbättra för andra barn och ungdomar i framtiden. Din röst är viktig!

Datum: november 2019.
Plats: Centralt i Stockholm.
Vi ersätter din resa och bjuder på något att äta.

Vill du veta mer? Hör av dig till Janna, janna.kokko@barnombudsmannen.se eller på telefon 08-692 29 83.
Om du inte kan komma till dialogen finns andra sätt att delta, kontakta Janna så får du mer information.

Barnombudsmannen (BO) jobbar för att barn och unga ska få det bättre. Det görs bland annat genom att fråga vad barn och unga tycker i olika frågor. Sen för BO vidare det som barn och unga berättat till dem som bestämmer i kommuner, landsting och myndigheter men även till regering och riksdag. BO berättar inte vilka barn man pratat med. www.barnombudsmannen.se

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är tillsatt av regeringen för att diskutera medicinsk-etiska frågor ur ett samhälleligt perspektiv. Smer tycker att barn och ungas röster är viktiga. www.smer.se

Lägg till ny kommentar

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Sökformulär