Bdsmf

Bdsmf är olika sätt att leka med begränsning, bestämmande och smärta på sätt som känns sköna för alla inblandade. Bdsmf kan vara en del av sex, eller handlingar som man inte känner är sexuella men som man njuter av. I själva förkortningen står b för bondage, d för disciplin och dominans, s för underkastelse (submission på engelska) och sadism, m för masochism och f för fetischism. I den här texten kallar vi att utöva bdsmf för lek och att leka.

Ordförklaring

Man kan förklara de olika orden så här.

  • Bondage betyder att till exempel binda, tejpa eller spänna fast någon så att hens möjligheter att röra sig blir begränsade.
  • Disciplin betyder att lyda eller att få någon annan att lyda.
  • Dominans betyder att man bestämmer över någon, till exempel hur någon ska bete sig eller klä sig eller att vad någon ska göra.
  • Underkastelse betyder att man låter någon annan bestämma över en.
  • Sadism betyder att man njuter av att ge någon annan smärta och veta att den personen njuter av det.
  • Masochism betyder att man njuter av någon typ av smärta. Det kan vara att bli smiskad eller slagen, fasthållen, nypt, riven, biten eller något annat som känns skönt och gör ont samtidigt. Det kan också vara att njuta av något som känns förnedrande. Vad det kan vara är olika för olika personer, men ofta handlar det om saker eller handlingar som känns pinsamma, smutsiga eller förbjudna. Det är sammanhanget som avgör om man njuter av något eller inte. Något kan kännas skönt i en viss situation, till exempel när man leker tillsammans med en eller flera sexpartner, och bara jobbigt eller smärtsamt i andra sammanhang. Att bli tvingad till något man är med på och vill är ju till exempel något annat än att bli tvingad till något man inte vill. 
  • Fetischism betyder att man tänder på någon kroppsdel, någon sak eller något material som människor i allmänhet kanske inte förknippar med njutning.

Ömsesidigt

Precis som i sex måste bdsmf vara ömsesidigt för att vara bra, oavsett om det är en sexuell praktik för en eller inte. Alla inblandade måste vara överens om att leka och vad de ska göra tillsammans, och det är viktigt att leken känns bra för alla inblandade både före, under tiden och efteråt. Alla inblandade behöver vara lyhörda för och respektera varandras signaler. Om något inte känns bra för en har man alltid rätt att säga nej eller avbryta. Det gäller både om man bestämmer eller ger smärta och om man blir bestämd över eller tar emot smärta.

Om man inte är säker på att det man gör känns bra för den eller dem man leker med ska man avbryta och kolla hur ens partner mår. Det kan vara extra viktigt om man leker med att testa fysiska eller psykiska gränser för vad som känns okej.

Viktigt att vara lyhörd

Det är också viktigt att man lyssnar efter hur alla inblandade känner sig efteråt. Bdsmf kan väcka mycket känslor.

Precis som i sex med andra är det viktigt att känna efter sina egna gränser och vara uppmärksam på sin eller sina partners gränser. Det handlar både om psykiska gränser och om fysiska gränser. Det är viktigt att vara medveten om vad och hur mycket ens kropp tål, kanske särskilt när man vill göra något man njuter av som gör ont. Därför är det viktigt att vara försiktig med alkohol och droger och även smärtstillande mediciner och läkemedel, eftersom de kan göra att man blir mindre känslig för kroppens eller varandras signaler. 

Märken

Om det man vill göra tillsammans med andra kan lämna märken på kroppen kan det vara bra att komma överens innan om vad som är okej: märken efter till exempel piska eller spö, bitmärken, sugmärken och så vidare. Om huden blir röd efter till exempel smisk försvinner det ofta fort, men det beror förstås på hur hårda slagen har varit, och olika personer har olika känslig hud och olika lätt för att få blåmärken.

Några säkerhetsregler

En sak som det är bra att tänka på är att man aldrig ska stoppa blodflödet när man binder eller spänner fast någon. En tumregel är att man ska kunna få in ett finger mellan repet eller bojan och huden. Ha en sax nära till hands om blodtillförseln i någon kroppsdel ändå skulle hindras av rep eller om den som är bunden snabbt vill komma loss. Ett alternativ är att använda bojor med spännen eller kardborrband.

En annan sak man ska vara extra försiktig med är att begränsa sin egen eller någon annans andning. Att hålla andan är inte farligt så länge man kan välja att ta ett andetag så snart man vill. Om man däremot stryper lufttillförseln med händerna eller till exempel en bit tyg som dras åt om halsen är det väldigt viktigt att man är försiktig och hela tiden har koll på det man gör. Annars kan man tappa medvetandet eller, om man har riktig otur, sluta andas av sig själv. Om det ändå skulle ske är det jätteviktigt att man får hjälp snabbt! Om man kontrollerar eller begränsar en partners andning är det viktigt att ha ögonkontakt med personen för att se att den är vid medvetande.

Säkerhetsord

Många väljer att ha ett eller flera säkerhetsord om de leker. Säkerhetsord är ord som visar att man vill ta en paus eller helt avbryta det man gör. Om leken handlar om rollspel eller att man leker med makt och bestämmande är ord som ”nej” och ”sluta” inte alltid så bra att ha som säkerhetsord, eftersom man kan vilja använda sådana ord som en del av leken. Många använder orden ”gult” för att ta paus och ”rött” för att avbryta sexet.

Ibland kan eller vill man inte använda uttalade ord som säkerhetsord. Då kan man komma överens om någon annan signal för att avbryta sexet. En person som är bunden och har munkavle kan till exempel ha en nyckelknippa i handen och om personen släpper nyckelknippan betyder det att hen vill avbryta och att repen ska tas bort.

Ibland är bdsmf sex

Bdsmf kan vara sätt att njuta sexuellt utan att könsorgan är inblandade. Ibland kan man leka utan att röra vid varandra över huvud taget. Ibland är man kanske inte ens på samma ställe, utan leker till exempel på nätet eller på telefon.

Bdsmf-praktiker kan väcka mycket känslor hos personer som inte själva leker, eller som har dåliga erfarenheter av det. En del vill gärna avgöra vad som är bra för andra och vad som inte kan vara bra för någon, bara utifrån vilken typ av lek eller praktik det rör sig om. Men bara den eller de som är inblandade i leken kan avgöra vad som är bra för den eller dem. Om bdsmf är sex för en själv gäller det som gäller för allt sex: allt som är ömsesidigt är lika bra sex och lika mycket ”riktigt sex”.

Om du vill veta mer om bdsmf kan du läsa här: http://slm.sexperterna.org/

Senast ändrad: 
5 maj, 2017 - 20:42

Sökformulär