Fotografier

Att förhålla sig till gamla foton

Många familjer och kompisgäng vill gärna återberätta sin egen historia genom att på olika sätt påminna varandra om det som har varit. Det kan vara att prata om hur rund någon var som liten eller hur gulligt någon uttryckte sig eller historier om saker som hände under uppväxten. Det kan också handla om foton. 

Foton från förr kanske står framme i ramar eller sitter på kylskåpet. Eller så tar man gärna fram gamla fotoalbum när man träffas. I och med att allt fler tar digitala foton som mer sällan framkallas kan det ligga nära till hands för vissa att plocka fram just de gamla fotoalbumen, snarare än nyare, mer uppdaterade bilder.

Foton väcker olika minnen

Vissa bilder kan väcka kära minnen, men om bilderna visar en annan än den man är i dag kan det vara jobbigt att behöva se dem. För den som inte vill påminnas om den man levde som eller hur man såg ut förut kan det vara som ett sår som rivs upp. Det som är tänkt som en kärleksfull handling, att ha framme eller visa bilder på den man tycker om, kan få motsatt effekt. I stället för att vara något fint riskerar det att bli en påminnelse om något jobbigt för den det berör.

För att undvika sådana situationer är det bra att prata med varandra om hur ni känner inför bilder från förr. För den som gärna vill ha bilder framme kan det vara en idé att ta nya bilder att rama in och ha framme i stället för de äldre bilderna. För den som inte vill behöva se bilder från förr är det också viktigt att respektera att närstående kanske vill behålla gamla bilder, eftersom de kan ha egna minnen knutna till dessa.

Att kunna titta, att slippa se

Att just kunna ta fram och titta på gamla bilder ibland är ett behov många har. Hur kan man då hitta en balans mellan behov som krockar med varandra? Det viktigaste för dig som är närstående är att du hittar sätt att närma dig den som vill slippa se bilder av sig själv från förr. Du behöver inte glömma allt som varit eller göra dig av med alla foton för det, men om personen det gäller vill slippa se foton på sig själv från förr ska du inte heller ha sådana bilder av hen framme. Annars är ju risken att personen slutar komma på besök! 

Du kan i stället förvara foton så att du själv kan titta på dem när du vill det.  Det är också viktigt att respektera den som inte vill att gamla foton ska visas upp för andra. Det finns ingen anledning att visa foton på någon mot hens vilja, varken att visa dem för släkt och vänner eller för nya personer i ens liv.

Samtidigt kan det vara så att äldre släktingar eller syskon inte har egna fotoalbum utan att alla gamla bilder finns kvar hos någon annan i familjen. Då kan man behöva hitta en gemensam lösning så att de som vill faktiskt kan få tillgång till att bläddra bland minnena – för många är det stärkande för relationerna och ens självbild, och roligt. Det behöver inte alls vara dramatiskt, men man kan behöva hjälpa varandra så inte någon sitter och säger saker som att ”å vilken vacker pojke/flicka han/hon var” på ett sätt som skulle kännas kränkande för personen i fråga, oavsett om hen är där i rummet eller inte.

Att gå vidare

Flera närstående berättar att det kan vara ett steg i den egna processen att titta på bilder för att vänja sig vid att någon har andra sidor än man varit medveten om tidigare. Att fastna i känslor av sorg och förlust kopplade till det förflutna är däremot varken bra för dig eller den du har nära dig. Att ha nya, aktuella bilder, som visar personen som hen ser ut nu och som hen vill bli sedd, kan vara ett stöd också för dig som är närstående.

Om du känner att du ”fastnar” i gamla fotoalbum och att det tar lång tid för dig att hantera förändringen så är det viktigt att tänka på när och hur du tittar på foton samt vem du pratar med om det. Du behöver själv ta ansvar för svåra känslor du kan ha, det är inte personen det gäller som ska hjälpa dig att hantera dem. Det kan vara bättre att prata med någon helt utomstående. Du kan överväga att samtala med någon transkompetent psykolog eller kurator eller söka upp en grupp för närstående till transpersoner. Det är mycket bättre än att familj eller vänner samtalar om den berörda personen bakom hens rygg.

Du som närstående är viktig

Om man visar gamla foton är ens avsikt i de flesta fall god – man vill kanske visa på roliga saker man varit med om tillsammans och berätta om fina minnen. Men även om syftet är att stärka relationen så kan det i stället bli tvärtom och göra det svårare för er att hitta en trygg och tillitsfull relation till varandra. För en del som har genomgått en transition kan det vara jobbigt att påminnas om tiden dessförinnan. I den upplevelsen kan du som närstående göra stor skillnad. Det handlar inte minst om att lyssna på behoven hos personen det gäller och respektera de behoven. Det går att göra på sätt som samtidigt tillåter dig att själv bevara och glädjas åt både det förflutna och nuet.

Senast ändrad: 
5 maj, 2017 - 19:12

Sökformulär