Rätt i vården

Här är ett exempel på sådant som går att anmäla om man är med om det. Det här fallet är verkligt men namnet har ändrats för att personen ska vara anonym.

  • Navid kommer till vårdcentralen för att han har jätteont i halsen. Han ser ut som en kille men har kvinnligt namn och personnummer i sin legitimation. Personalen blir förvirrade och frågar Navid om han är kille eller tjej, vad han föddes som och vad trans egentligen är. Halsontet kommer i skymundan och Navid känner sig illa till mods av alla frågor och dåligt behandlad.

Hur anmäler man?

  • Om du blir utsatt inom sjukvården på grund av att du är trans kan du anmäla det till DO. Det gör du på DO:s hemsida. Du kan också ringa till DO och diskutera det som har hänt. Numret finns på samma sida.
  • Du kan också anmäla fallet direkt till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Ivo har ansvar för att ta hand om allmänhetens klagomål på vård och omsorg.
  • Om det känns okej att göra det kan man själv eller till exempel ens förälder prata direkt med vårdpersonalen eller med verksamhetschefen på den mottagning där man får vård. Om det inte känns bra eller om det inte fungerar att tala med vårdpersonalen eller verksamhetschefen finns det andra personer man kan vända sig till.
  • Om en patient är missnöjd med hur hen blir behandlad inom vården så kan hen, om det inte fungerar att tala med vårdpersonalen, vända sig till patientnämnden i det landsting där hen får vård. Patientnämnden har inte befogenheter att avgöra om sjukvårdspersonalen begått något fel eller inte. Däremot kan man prata med patientnämnden om det som har hänt, berätta att man inte är nöjd med vården och få råd om hur man kan gå vidare med sitt ärende, om man vill det.
  • I några landsting finns även särskilda patientombudsmän, som ibland även kallas patientombud eller patientvägledare. Till dem kan en patient vända sig om hen till exempel känner sig illa bemött eller på annat sätt är missnöjd med vården. Patientombudsmannen kan då hjälpa till och hänvisa vidare om man inte är nöjd med svaret eller bemötandet efter att man försthar vänt sig direkt till sjukvårdspersonalen.

 

 

Senast ändrad: 
16 september, 2014 - 10:40

Sökformulär