Nu är det dags för den årliga informationsdagen som ANOVA och KID-teamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus står för. Torsdagen den 12 september 2019 kl 14:00-20:00 är alla intresserade välkomna att lyssna till hur det fungerar med utredning, behandling och uppföljning vid könsdysfori i Region Stockholm. Under dagen lyfts både hur det fungerar för vuxna och för barn/unga. De som föreläser är bland annat personal på utredningsteamen, kirurger och logopeder. Informationsdagen riktar sig till dig som är trans, närstående, vårdpersonal eller av annat skäl intresserad av hur vården fungerar.

OBS! I år ges föreläsningen på en annan plats än tidigare år: Birkeaulan på Karolinska Huddinge. Adress: Blickagången 9. Ingen föranmälan krävs, utan det är bara att dyka upp.

Vi ses där!

 

 

I sommar har vår mejl stängt 29 juni-21 juli samt 5-11 augusti. Alla som mejlar oss under dessa datum får ett autosvar och vi svarar såklart på alla inkomna mejl när vi öppnar igen.

Mejladressen är som vanligt trans@rfslungdom.se och hit kan du som är transperson eller funderar kring din könsidentitet höra av dig för information och stöd - oavsett din ålder. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att mejla. Vi får årligen in över 1000 mejl om exempelvis var en kan köpa en binder, hur en kommer till en könsutredning, var en kan träffa andra som är trans, tankar om relationer, säkrare sex, mående eller hur en kan stötta som närstående.

Idag (den 3 april 2019) sänder Uppdrag Granskning ett reportage om vården för unga transpersoner. Programmet handlar om ökningen av unga som uppsöker vård för könsdysfori. Reportaget lyfter fram personer som detransitionerat (ångrat sin könsbekräftande vård) och föräldrar som är kritiska till vården.

RFSL och RFSL Ungdom håller med om att den könsbekräftande vården behöver granskas och förbättras, och att det behövs mer forskning kring varför antalet personer som söker vård ökar. Men Uppdrag Granskning har valt en väldigt förenklande vinkling på sitt program. Programmet visar bara personer som är skeptiska till vården. Det finns inga berättelser från personer som mår bättre av sin vård eller som mår dåligt av bristande tillgång på vård. Det saknas även berättelser från alla föräldrar som kan intyga hur viktig och omfattande vården är.

Reportaget kan upplevas som förvirrande eftersom det ofta är oklart om det pratas om antalet remisser eller om antalet faktiska diagnoser, om unga eller om vuxna, och om Sverige eller om andra länder. RFSL Ungdom och RFSL vill därför sprida saklig information.

Här hittar du ett uttalande från oss om programmet. För dig som vill ha mer fakta har vi tagit fram en pdf som du hittar här. I den kan du läsa mer om könsbekräftande vård, statistik, ånger, förändringar över tid, ROGD m.m. med fokus på svenska förhållanden.

Vi vill också passa på att påminna om vår stöd- och infomejl som riktar sig till transpersoner i alla åldrar. Vi finns på trans@rfslungdom.se. Där tar vi även emot frågor från närstående och professionella. Även du som har funderingar kring din könsidentitet eller som har detransitionerat är väldigt välkommen att mejla med oss.

Nu kan en anmäla sig till höstens Transit-grupper i Stockholm! Transit är till för dig som är mellan 15 och 25 år och är trans eller funderar över din könsidentitet. Du får möjlighet att träffa andra med liknande funderingar och liknande erfarenheter som du själv. Grupperna arrangeras av RFSL Stockholm.

Transit Samtalsgrupp

Transit Samtalsgrupp är för dig mellan 15 och 25 år som har funderingar kring din egen könsidentitet och vill träffa andra med liknande erfarenheter att prata med. 

Gruppen träffas nio gånger och hålls av två samtalsledare som identifierar sig som transpersoner. 

Det är gratis att delta men en måste anmäla sig.

Mejla transit@stockholm.rfsl.se och märk mejlet "SAMTALSGRUPP"

Gruppstart: 4 september

Transit Stödgrupp 

Transit Stödgrupp är för dig mellan 15 och 25 år som befinner dig inom transvården och vill träffa andra som befinner sig i en liknande situation att prata med. Gruppen träffas åtta gånger och hålls av två terapeuter med stor transkompetens. 

Det är gratis att delta men en måste anmäla sig.

Mejla transit@stockholm.rfsl.se och märk mejlet "STÖDGRUPP"

Gruppstart: 18 oktober

Om du klickar här kommer du till ett Facebookevent för höstens Transitgrupper i Stockholm. Det kan synas för personer du är vän med på Facebook om du klickar på "Intresserad" eller "Kommer", men det ska inte synas för personer du inte är vän med.

Du kan också läsa mer om Transitgrupperna på RFSL Stockholms hemsida. Om du har frågor om Transitgrupperna i Stockholm kan du mejla transit@stockholm.rfsl.se

 

Bor du inte i Stockholm? Är du yngre än 15 eller äldre än 25 år?

På din lokala RFSL-avdelning kan det finnas Transitgrupper eller andra grupper för transpersoner. Här hittar du en lista över RFSLs avdelningar. På respektive avdelnings hemsida eller sociala medier finns aktuell information. Du kan också kontakta avdelningarna direkt.

I ditt RFSL Ungdom-distrikt kan det finnas verksamhet för dig som är under 30 år. Här hittar du RFSL Ungdoms olika lokala verksamheter.

Transammans – förbundet för transpersoner och närstående ordnar grupper som utgår från Transits modell och även andra typer av verksamheter. De har också Facebookgrupper. Här hittar du Transammans.

Det kan också finnas andra transgrupper eller hbtq-häng i närheten av dig. Hör av dig till oss på trans@rfslungdom.se om du är intresserad, så ser vi om vi kan hitta något till dig!

Nu inför sommaren vill vi passa på att tipsa om RFSL Uppsalas alla aktiviteter! De allra flesta aktiviteter löper över hela sommaren, med undantag för kören och filmkvällarna som tar en liten paus dessa månader. RFSL Uppsala har bland annat en transgrupp som träffas den andra onsdagen varje månad, kl 18:00-21:00. Denna grupp kan en vända sig till med frågor, tankar och/eller behov av stöd under exempelvis könsutredning. Gå in på uppsala.rfsl.se/verksamhet/transgruppen eller maila trans@uppsala.rfsl.se för mer information om just denna grupp. 

 Du kan läsa mer om de övrig aktiviteterna här: RFSL Uppsala verksamhetsöversikt.

 

25 april höll Kammarkollegiet en pressträff om den statliga ersättningen till personer som fått sitt juridiska kön fastställt enligt den gamla könstillhörighetslagen. Kammarkollegiet har tagit hjälp av RFSL, RFSL Ungdom och FPES för att ta fram information om ersättningen, och den informationen kommer att finnas tillgänglig på Kammarkollegiets hemsida nästa vecka. Till dess kommer lite mer information om ersättningen här!

Vad har hänt?

1 juli 1972 fick Sverige en könstillhörighetslag, lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Det var enligt den lagen som transpersoner och personer med intersexvariationer kunde byta juridiskt kön (det som juridiskt kallas för fastställande av könstillhörighet).

Mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013 fanns det ett krav i könstillhörighetslagen att man skulle vara steril eller av annan anledning sakna fortplantningsförmåga för att kunna få rätt juridiskt kön fastställt. Det kravet gällde bara för transpersoner som identifierade sig och levde som antingen man eller kvinna, alltså för transsexuella personer och personer som fått diagnosen transsexualism. Kravet innebar att många transpersoner och personer med transerfarenhet blev steriliserade mot sin vilja, att man blev tvångssteriliserad. Man fick inte heller ha könsceller sparade. Man räknar med att ungefär 960 personer bytte juridiskt kön medan det här lagkravet gällde.

Vad händer nu?

Riksdagen har beslutat att den som ansökt om att byta juridiskt kön medan kravet på sterilitet gällde, alltså mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013, kan ha rätt till en ersättning på 225 000 kronor. Det är Kammarkollegiet som tar emot ansökningarna om ersättning. En blankett för att ansöka om ersättning kommer att finnas på Kammarkollegiets hemsida från och med 1 maj 2018. Det kommer att gå att ansöka om ersättningen från 1 maj 2018 till 1 maj 2020, eftersom lagen om ersättning är en tillfällig lag.

Vem kan ansöka om ersättning?

Man kan ansöka om ersättning om man ansökt om att byta juridiskt kön någon gång mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013. Ens ansökan om byte av juridiskt kön ska också ha blivit godkänd, men det är datumet då man ansökte som spelar roll. Även om ens ansökan om byte av juridiskt kön blivit godkänd efter 30 juni 2013 kan man ansöka om ersättningen.  

Hur kommer ansökan att gå till?

– Tanken är att ansökningsförfarandet ska vara så lätt som möjligt. Det kommer att vara ett papper, där man anger sitt nuvarande namn och personnummer och som man skriver under. Med sin underskrift ger man Kammarkollegiet tillstånd att söka efter den information som behövs för att avgöra om man kan få ersättning, säger Erland Törngren som är enhetschef på Kammarkollegiets försäkringsavdelning, där ansökningarna kommer att tas emot.

Man behöver inte ha sparat de papper man fick från Socialstyrelsens Rättsliga råd eller från Skatteverket i samband med att man bytte juridiskt kön, eller ta fram de handlingarna själv. I och med att man skriver under ansökan om ersättning ger man sin tillåtelse till Kammarkollegiet att ta fram de handlingarna från antingen Skatteverket, Socialstyrelsen eller i några fall Riksarkivet.

Kammarkollegiet kommer inte att ta in någon medicinsk dokumentation, som journaler, eller bevis på att man genomgått någon operation eller varit steril i samband med att man bytt juridiskt kön. Det som är relevant för att kunna få ersättning är vilket datum man skickat in ansökan om att byta juridiskt kön, och att man sedan fått den ansökan godkänd.

Alla uppgifter i samband med ersättningsansökningarna kommer att vara sekretessbelagda. Många som har bytt juridiskt kön har också skyddade personuppgifter. Det är Kammarkollegiet vana vid att personer har.

Kammarkollegiet kommer att behandla ansökningarna om ersättning så snabbt som möjligt. En normal handläggningstid är 2–4 veckor, men det kan ta längre tid om många ansökningar kommer in samtidigt.

– Det är viktigt för oss att hitta så många som möjligt av dem som kan ha rätt till ersättning, säger Erland Törngren. Så hjälp oss gärna att sprida informationen om ersättningen!

Här finns Kammarkollegiets pressmeddelande om ersättningen till tvångssteriliserade.

*AST är en förkortning för autismspektrumtillstånd.

Nu i vår börjar Liger, som är en samtalsgrupp för transpersoner inom AST (autismspektrumtillstånd). Man kan vara med i gruppen om man är transperson eller om man funderar kring sitt kön/sin könsidentitet. Gruppen är öppen för dig som är mellan 16 och 35 år gammal.

Att vara inom AST innebär, i den här gruppen, att man har fått antingen diagnosen autismspektrumtillstånd eller någon av de autismspektrumdiagnoser som användes tidigare (autism, Aspergers syndrom, atypisk autism, autismliknande tillstånd eller genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation).

Vårens grupp är en pilotomgång, alltså att det är första gången som en sådan grupp hålls inom Ligerprojektet. Projektet är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms stad och RFSL Stockholm och drivs med stöd av Socialstyrelsen.

Här nedanför kan du läsa Ligerprojektets hela inbjudan till samtalsgruppen. Där finns också information om tid och plats och hur du gör om du vill anmäla dig.

Inbjudan

LIGER – Pilotomgång

Samtalsgrupp för transpersoner inom AST (Autismspektrumtillstånd)

Ligerprojektet är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms stad och RFSL Stockholm med stöd av Socialstyrelsen. 

Metoden bygger dels på RFSL Stockholms metod Transit (utvecklad med stöd av Arvsfonden), och dels på arbetssätt och kunnande som finns inom Södermalms fritidsverksamheter med personer inom AST.

Detta är en samtalsgrupp för dig som befinner dig inom Autismspektrat och är transperson och/eller har funderingar kring kön och könsidentitet.

Syftet med samtalsgruppen är att vi tillsammans ska skapa ett tryggt rum för samtal och tankar som rör trans, könsidentitet och/eller könsuttryck. Hit kommer en för att få va sig själv och träffa andra med liknande erfarenheter.

Vi kommer att ses vid 8 tillfällen och vara mellan 5–8 deltagare plus två samtalsledare. 

Det är gratis att delta och för att anmäla dig så skickar du ett mail med ditt namn till Jessica.Myhr@stockholm.se 

Var:
Södermannagatan 5
t-bana: Medborgarplatsen

När: 
8 måndagar i rad med start 16 april. Sista träffen är 4 juni.

 

Bilden har vi på Transformering lånat från EclipseDragon. Den föreställer en Fae Dragon från onlinespelet Flight Rising. Draken flyger med sina stora vingar utbredda och är i transflaggans färger, ljusblått, ljusrosa och vitt.

Nu är det dags att anmäla sig till Transit-grupper och till transkollo! Flera RFSL-avdelningar har Transit-grupper, som är samtalsgrupper för dig i åldern 15-25 år. Nu kan du anmäla dig till dessa grupper i Göteborg och Stockholm. Dessutom arrangerar Transammans och RFSL Ungdom ett transkollo för dig som är max 13 år! Läs mer om alla dessa olika event nedan. Där hittar du också information om hur du anmäler dig.

⭐⭐⭐⭐⭐

ÖREBRO TRANSKOLLO

Transammans Ekerö och medarrangören RFSL Ungdom presenterar stolt en uppföljning till förra årets succé: läger för transbarn och närstående! Lägret riktar sig till dig som är trans­person eller funderar kring din könsidentitet och som är max 13 år. Du får ta med dig en vuxen som du litar på. Lägret är fullt av spännande aktiviteter! Bland annat föreläsningar och workshops kring trans, information och stöd till alla närstående, och en massa kul som bad, grillning och lekar.

Datum: 1-3 juni 2018, kl 15 på fredagen till kl 15 på söndagen

Plats: Örebro-området

Målgrupp: Transbarn upp till och med 13 år från hela Sverige.  Du behöver vara medlem i Transammans eller RFSL Ungdom. Du kan bli medlem på www.transammans.se eller på www.rfslungdom.se.

Kostnad: Frivillig deltagaravgift för att stödja verksamheten på 500 kr per barn och då ingår en närstående i priset. I anmälningsavgiften ingår mat, boende och alla aktiviteter för både barnet och den vuxna. Resan bekostas själv men det finns möjlighet att få ekonomisk ersättning

Anmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejOPFB4qr8fgIScMKc58usnS7s33r-hqA4gdGdeEyYwrYdxA/viewform

Sista anmälningsdag: Fredagen den 27:e april.

Begränsat antal platser! Senast den 1:a maj kommer svar om du fått en plats på lägret. Personer som inte tidigare varit på ett transkollo kommer att prioriteras.

Kontakt: transammans.ekero@gmail.com

⭐⭐⭐⭐⭐

GÖTEBORG SAMTALSGRUPP TRANSIT

Transit är en samtalsgrupp för dig i åldern 15-25 år som har funderingar kring din könsidentitet. Oavsett om du precis har börjat fundera eller om du har tänkt på det här hela livet, är det ett ställe där du kan prata om det du behöver. Samtalsgruppen hålls av samtalsledare som själva har erfarenhet av att vara trans. Under 2018 kör vi Transit under en vecka i juli. Vi träffas på eftermiddagarna måndag till lördag för att prata om sånt som har med kön och trans att göra. Tanken med gruppen är att du ska kunna vara dig själv och träffa andra med liknande erfarenheter. Att delta i samtalsgruppen är gratis och vi bjuder på fika.

När: 2-7 juli 2018 kl 12-16

För att lämna intresse om att delta i gruppen anmäler du dig i formuläret som du hittar här: https://goo.gl/forms/FXBU2z7KpIDXj5cn2 . Sista anmälningsdag är 15 maj 2018. Du får veta om du blir erbjuden en plats ungefär en månad innan start.

Om du har frågor kan du maila kurator@goteborg.rfsl.se

⭐⭐⭐⭐⭐

STOCKHOLM SAMTALSGRUPP TRANSIT

Transit Samtalsgrupp är för dig mellan 15-25 år som har funderingar kring din egen könsidentitet och vill träffa andra med liknande erfarenheter att prata med. 

Gruppen träffas nio gånger och hålls av två samtalsledare som identifierar sig som transpersoner. 

Det är gratis att delta men en måste anmäla sig.

Mejla transit@stockholm.rfsl.se och märk mejlet "SAMTALSGRUPP"

Gruppstart: April 2018

⭐⭐⭐⭐⭐

STOCKHOLM STÖDGRUPP TRANSIT

Transit Stödgrupp är för dig mellan 15-25 år som befinner dig inom transvården och vill träffa andra som befinner sig i en liknande situation att prata med. Gruppen träffas åtta gånger och hålls av två terapeuter med stor transkompetens. 

Det är gratis att delta men en måste anmäla sig.

Mejla transit@stockholm.rfsl.se och märk mejlet "STÖDGRUPP".

Gruppstart: 5 april 2018

Är du trans och mellan 15 och 25 år?

Vill du träffa och prata med andra som har liknande erfarenheter?

Anmäl dig då till höstens Transitgrupper!

Samtalsgruppen

För dig som har funderingar kring din egen könsidentitet och vill träffa andra med liknande erfarenheter. Gruppen hålls av två ledare som också identifierar sig som trans. Gruppen träffas 9 tisdagskvällar med start den 3 oktober. 

Det är gratis att delta men en måste anmäla sig. Mer information om hur du anmäler dig finns lite längre ner.

Du kan läsa mer om Transit Samtalsgrupp här: Transit – samtal på RFSL Stockholm

Stödgruppen

För dig som befinner dig inom transvården och vill träffa andra som också gör det att prata och dela erfarenheter med. Gruppen hålls av två ledare som har lång erfarenhet av att jobba med transungdomar. Gruppen träffas 8 torsdagskvällar med start den 19 oktober.

Det är gratis att delta men en måste anmäla sig. 

Du kan läsa mer om Transit Stödgrupp här: Transit - stöd på RFSL Stockholm

Så här anmäler du dig

Skicka ett mejl till transit@stockholm.rfsl.se. Märk mejlet antingen "SAMTALSGRUPP" eller "STÖDGRUPP". I mejlet skriver du följande:

1. Ditt namn (det namn som känns mest bekvämt)

2. Ålder

3. Ett par meningar om varför du vill gå gruppen.

I dag, fredag 7 juli, tar vi som jobbar med Transformering.se sommarledigt i lite drygt två veckor, 7 juli till 23 juli. Det innebär att transmejlen, trans@rfslungdom.se, kommer att vara stängd. Du kan fortfarande mejla dit som vanligt medan vi är borta, men det kommer att ta lite längre tid än vanligt innan du kan få svar. Vi börjar svara på mejlen igen 24 juli.

Vi finns på Stockholm Pride senare i sommar

Under Stockholm Pride, 31 juli till 6 augusti, finns RFSL Ungdom på plats i Pride Ung Park, en festivalpark särskilt för dig som är ung och där det är gratis inträde. Där kommer Transformering.se bland annat att svara på frågor om sex och relationer. 

Du som jobbar med unga får också gärna komma och lyssna på oss i Pride House när vi pratar om hur man kan förebygga psykisk ohälsa bland unga transpersoner. 

Mer information om vad vi gör under Stockholm Pride postar vi här på sidan veckan före priden!

På Transformering.se finns mycket information

På Transformering.se har vi samlat mycket information om att vara trans och om könsbekräftande vård. Ett av de ämnen vi ofta får frågor om är hur man kommer till en könsutredning och hur en sådan utredning går till. Det kan du läsa om här, i texten "Könsutredning steg för steg".

Om du har frågor som rör en könsutredning som du väntar på att få påbörja, eller som du redan har påbörjat – till exempel om utredningsteamet har tagit emot din remiss, hur långa väntetiderna är eller hur du gör om du vill byta utredningsteam – kan du kontakta det utredningsteam som du går hos eller ska gå hos, direkt. Här hittar du en lista med kontaktuppgifter till utredningsteamen.

Om du vill fråga oss om du är trans "på riktigt", eller fråga om du kan kontakta vården för att få hjälp att reda ut dina funderingar om kön eller få hjälp med könsdysfori, så svarar vi med största sannolikhet ja! :) Du är viktig och din upplevelse är på riktigt, och om du mår dåligt på grund av könsdysfori så ska du kunna få hjälp så att du får möjlighet att må bättre.

Vill du prata med någon, få stöd och hjälp eller svar på andra frågor medan vi har stängt? Här nedanför tipsar vi om några olika ställen som man kan vända sig till. 

Vill du prata med någon, eller få svar på frågor?

Om du är ung

Till BRIS (Barnens rätt i samhället) kan du höra av dig om du är under 18 år och vill prata med någon vuxen. BRIS-telefonen har nummer 116 111 och har öppet klockan 14–21 alla dagar. Samma tider gäller för BRIS-chatten. Övriga tider går det också bra att höra av sig till BRIS-mejlen. De som svarar på BRIS-telefonen, chatten och mejlen är kuratorer på BRIS. Hos BRIS kan du vara helt anonym och det syns inte på telefonräkningen om du har ringt till dem. bris.se

Du kan också höra av dig till BRIS om du är viktig vuxen för någon som är under 18 år. BRIS Vuxentelefon, nummer 0771-50 50 50, har öppet måndag–fredag klockan 9–12. Stängt på helger och röda dagar. bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu

1000 Möjligheter har en chatt för dig som är under 25 år och behöver någon att prata med. Chatten har öppet på måndagar klockan 19–21 och fredagar klockan 18–20. På 1000 Möjligheter finns också en chatt, Stöd online, för dig som är under 25 år och vill prata specifikt om erfarenheter av sex mot ersättning (att man ger eller får något, till exempel saker, pengar, mat eller boende, i utbyte mot sex). Stöd online-chatten är öppen på onsdagar klockan 19–21. 1000mojligheter.se

Hos UMO, ungdomsmottagningen på nätet, kan du hitta information om kroppen och sex, och även fakta och berättelser om att vara transperson. De har en frågelåda, Fråga UMO, för dig mellan 13 och 25 år. Frågelådan har öppet varje dag från klockan 14. Det finns också många svar på tidigare frågor att läsa på umo.se. umo.se/Fraga-UMO

UMO har också en lista över ställen där man kan få hjälp på olika sätt: umo.se/Att-ta-hjalp/Har-kan-du-fa-hjalp

Oavsett ålder

Om du vill prata med någon kan du höra av dig till exempelvis Jourhavande medmänniska, som har öppet varje natt mellan klockan 21 och 06, eller till Jourhavande präst på telefon, mejl eller chatt (telefon klockan 21–06 varje natt, mejlen öppen alltid, chatten öppen måndag–torsdag klockan 20–24). Man behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller vara kristen för att få prata med Jourhavande präst.

jourhavande-medmanniska.se/?page_id=890

svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Om du blivit utsatt för något

Om någon utsatt dig för något på grund av att du är transperson kan du höra av dig till RFSL:s brottsofferjour på telefon eller mejl. Du kan vara anonym om du vill, och den du pratar med där har tystnadsplikt. Till Brottsofferjouren kan du höra av dig oavsett ålder, och du kan höra av dig även om du inte är säker på att det du blivit utsatt för räknas som ett brott. rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/brottsofferjouren

Om du mår dåligt

Det är vanligt att ha tankar på att man inte vill leva eller inte orkar, och om man har det är det bra om man kan prata om det med någon. 

Föreningen Minds självmordslinje har öppet på telefon, chatt och mejl varje dag. Till Mind kan du höra av dig oavsett ålder. mind.se/sjalvmordslinjen

Suicide Zero har en lista över fler verksamheter man kan vända sig till om man mår dåligt. suicidezero.se/har-kan-du-fa-hjalp

 

Ta hand om dig!

Varma hälsningar
Från oss som jobbar med
Transformering.se